Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderbevegelsens kamp for et mer makt og rikdom til de mange, er lang og full av seire. Men dessverre har den økonomiske ulikheten har vokst massivt de siste tiårene.

Siden 2010 har de 10 prosent rikeste blitt veldig mye rikere. Formuene til de på toppen har vokst enormt, samtidig som flere og flere har problemer med å få endene til å møtes.

En lengre periode der matprisene har skutt i været, strømmen har vært dyr og med økte renter, har ført til at mange av oss må snu krona flere ganger for å få hverdagen til å gå rundt. Stadig flere får betalingsutfordringer, må kutte i fritidsaktiviteter for barna og får helseutfordringer på grunn av dårlig økonomi.

Svaret menneskene i denne situasjonen alt for ofte møter, er at de må velge billigere på butikken, krangle med banken om renta og å ta på seg mer klær om oppvarmingen blir for dyr.

For dem på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. Mange av dem har også vist det siste året at de ikke er villige til å bidra til fellesskapet, men heller tar med seg pengene sine utenlands.

I Norge jobber vi mer produktivt enn noen gang, men flere år på rad har de som jobber blitt sittende igjen med reallønnsnedgang. Det er kanskje noen flere kroner på kontoen, men pengene skal strekke til mer enn før.

Samtidig hentes det ut rekordhøye overskudd fra norske bedrifter. Foran hvert lønnsoppgjør hører vi at det må vises moderasjon. Men skyhøye lederlønninger og at utbyttefesten er en stor inflasjonsdriver snakkes det lite om.

Vi kan ikke akseptere at de rikeste stadig sitter igjen med enda mer av kaka, samtidig som det er over 100.000 barn som vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. Derfor er det viktig for SV at vi fortsetter å øke barnetrygden for alle, og innføre målrettede tillegg for familier med enslige forsørgere og familier med flere barn.

SV mener også at det er på tide med et mer rettferdig skattesystem. Det skal ikke være sånn at de med lave og vanlige inntekter betaler en større andel av inntekten sin enn de med aller mest. Vi må sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet vårt gjennom en langt bedre omfordeling av skattene enn i dag.

For å gjøre noe med de økende forskjellene er det helt nødvendig at vi legger til rette for et godt og trygt arbeidsliv.

Analyseselskapet Oslo Economics oppgir at 20 % av alle arbeidstakere jobber deltid, og at dersom de som i dag jobber ufrivillig deltid fikk en heltidsstilling ville det tilsvart omtrent 30.000 årsverk.

Vi trenger et arbeidsliv som tar bedre vare på de som jobber. Hvis flere skal ut i jobb, og samtidig stå lenger i jobb, trengs det tilrettelegging for god arbeidshelse og strengere krav til arbeidsgivere. Da må sørge for et regelverk som tar arbeidstakerne på alvor. Og vi må styrke retten til heltid, sånn at folk slipper å shoppe vakter for å få økonomien til å gå rundt.

Vi vil ha et arbeidsliv som ikke bare sikrer ei lønn å leve av, men også verdighet og trygghet for alle!

Arbeiderbevegelsens kamp for et mer makt og rikdom til de mange, er lang og full av seire. Men dessverre har den økonomiske ulikheten har vokst massivt de siste tiårene.

Siden 2010 har de 10 prosent rikeste blitt veldig mye rikere. Formuene til de på toppen har vokst enormt, samtidig som flere og flere har problemer med å få endene til å møtes.

En lengre periode der matprisene har skutt i været, strømmen har vært dyr og med økte renter, har ført til at mange av oss må snu krona flere ganger for å få hverdagen til å gå rundt. Stadig flere får betalingsutfordringer, må kutte i fritidsaktiviteter for barna og får helseutfordringer på grunn av dårlig økonomi.

Svaret menneskene i denne situasjonen alt for ofte møter, er at de må velge billigere på butikken, krangle med banken om renta og å ta på seg mer klær om oppvarmingen blir for dyr.

For dem på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. Mange av dem har også vist det siste året at de ikke er villige til å bidra til fellesskapet, men heller tar med seg pengene sine utenlands.

I Norge jobber vi mer produktivt enn noen gang, men flere år på rad har de som jobber blitt sittende igjen med reallønnsnedgang. Det er kanskje noen flere kroner på kontoen, men pengene skal strekke til mer enn før.

Samtidig hentes det ut rekordhøye overskudd fra norske bedrifter. Foran hvert lønnsoppgjør hører vi at det må vises moderasjon. Men skyhøye lederlønninger og at utbyttefesten er en stor inflasjonsdriver snakkes det lite om.

Vi kan ikke akseptere at de rikeste stadig sitter igjen med enda mer av kaka, samtidig som det er over 100.000 barn som vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. Derfor er det viktig for SV at vi fortsetter å øke barnetrygden for alle, og innføre målrettede tillegg for familier med enslige forsørgere og familier med flere barn.

SV mener også at det er på tide med et mer rettferdig skattesystem. Det skal ikke være sånn at de med lave og vanlige inntekter betaler en større andel av inntekten sin enn de med aller mest. Vi må sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet vårt gjennom en langt bedre omfordeling av skattene enn i dag.

For å gjøre noe med de økende forskjellene er det helt nødvendig at vi legger til rette for et godt og trygt arbeidsliv.

Analyseselskapet Oslo Economics oppgir at 20 % av alle arbeidstakere jobber deltid, og at dersom de som i dag jobber ufrivillig deltid fikk en heltidsstilling ville det tilsvart omtrent 30.000 årsverk.

Vi trenger et arbeidsliv som tar bedre vare på de som jobber. Hvis flere skal ut i jobb, og samtidig stå lenger i jobb, trengs det tilrettelegging for god arbeidshelse og strengere krav til arbeidsgivere. Da må sørge for et regelverk som tar arbeidstakerne på alvor. Og vi må styrke retten til heltid, sånn at folk slipper å shoppe vakter for å få økonomien til å gå rundt.

Vi vil ha et arbeidsliv som ikke bare sikrer ei lønn å leve av, men også verdighet og trygghet for alle!

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - På tide med rettferdig fordeling! - Hilde Slotnes
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

På tide med rettferdig fordeling!

54 22
02.05.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderbevegelsens kamp for et mer makt og rikdom til de mange, er lang og full av seire. Men dessverre har den økonomiske ulikheten har vokst massivt de siste tiårene.

Siden 2010 har de 10 prosent rikeste blitt veldig mye rikere. Formuene til de på toppen har vokst enormt, samtidig som flere og flere har problemer med å få endene til å møtes.

En lengre periode der matprisene har skutt i været, strømmen har vært dyr og med økte renter, har ført til at mange av oss må snu krona flere ganger for å få hverdagen til å gå rundt. Stadig flere får betalingsutfordringer, må kutte i fritidsaktiviteter for barna og får helseutfordringer på grunn av dårlig økonomi.

Svaret menneskene i denne situasjonen alt for ofte møter, er at de må velge billigere på butikken, krangle med banken om renta og å ta på seg mer klær om oppvarmingen blir for dyr.

For dem på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. Mange av dem har også vist det siste året at de ikke er villige til å bidra til fellesskapet, men heller tar med seg pengene sine utenlands.

I Norge jobber vi mer produktivt enn noen gang, men flere år på rad har de som jobber blitt sittende igjen med reallønnsnedgang. Det er kanskje noen flere kroner på kontoen, men pengene skal strekke til mer enn før.

Samtidig hentes det ut rekordhøye overskudd fra norske bedrifter. Foran hvert lønnsoppgjør hører vi at det må vises........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play