Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det 8. mars. En kampdag hvor mange av årets paroler handler om vold mot kvinner. Bakgrunnen er selvsagt de tragiske hendelsene i starten av året. Kun de siste fire årene har 186 kvinner blitt drept i saker hvor partneren er siktet. Det er 186 kvinner for mange! Særlig når vi også vet at kvinner er mer utsatt for seksuelle overgrep. Vi trenger handling nå.

Vi kan ikke tie dette samfunnsproblemet. Det må bekjempes med ulike virkemidler. Vi trenger forpliktende tiltak og en mer samordnet politikk. Vi trenger konkrete tiltak på kort sikt, i tillegg til langsiktige tiltak og som har en bredere inngang til vold som et samfunnsproblem.

Vi trenger å få på plass lovendringen som gjør at man kan ta i bruk omvendt voldsalarm. Det er fælt å tenke på at noen av disse drapene kunne ha vært unngått hvis omvendt voldsalarm hadde vært tatt i bruk, eller hvis trusselbilde var tatt mer på alvor. Politiet må få på plass den den tverrfaglige RISK modellen i alle politidistrikt. Arbeidet med vold i nære relasjoner må styrkes og politiet må sørge for å ha kompetansen som trengs.

Men det viktigste arbeidet som må gjøres er å forebygge at vold skjer eller at det stoppes mens den er i sin spede begynnelse. Regjeringa har i år lagt fram en handlingsplan mot vold og overgrep som inneholder mange gode tiltak, men dessverre så framstår mange av de som uforpliktende og lite målbare.

FO ønsker å løfte fram noen konkrete forslag:

For det første er det viktig å at alle kommuner pålegges å utarbeide forpliktende handlingsplaner knytta til vold.

For det andre må vi snakke mer om vold og vi må tro på dokumentasjonen som finnes av omfanget. Det betyr at kunnskap om vold må være tema i alle tjenester som møter barn og kvinner. Det gjelder helsestasjon, barnehage, skolen, helsetjenestene og NAV. Å komme inn tidlig gir mulighet for både å avverge, avdekke og sette inn hjelpetiltak.

For det tredje må vi ha tiltak som treffer ungdom. Unge er like voldsutsatt som voksne og at de også i stor grad utsettes for seksuell vold og voldtekt. Det gjelder både for de som utsettes for vold og de som selv utsetter eller er i fare for å utøve vold. Å snakke om hva som er sunne relasjoner og bygge gode holdninger er viktig. VI trenger tilgjengelige tilbud som kan veilede og hjelpe ungdom.

For det fjerde må vi ha et større fokus på voldsutøveren eller den potensielle voldsutøveren. Det betyr både å forebygge at barn og unge begår vold og at det er gode rehabiliteringstilbud til voldsutøvere. Det gjelder også for de som soner voldsdommer i fengsel.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har ferdigheter som vil være en viktig ressurs i arbeidet med å forebygge vold.

Takk til alle dere kvinner som står i førstelinjen. Dere som forebygger, hjelper og rehabiliterer. Dere gjør en stor forskjell for mange mennesker.

I dag er det 8. mars. En kampdag hvor mange av årets paroler handler om vold mot kvinner. Bakgrunnen er selvsagt de tragiske hendelsene i starten av året. Kun de siste fire årene har 186 kvinner blitt drept i saker hvor partneren er siktet. Det er 186 kvinner for mange! Særlig når vi også vet at kvinner er mer utsatt for seksuelle overgrep. Vi trenger handling nå.

Vi kan ikke tie dette samfunnsproblemet. Det må bekjempes med ulike virkemidler. Vi trenger forpliktende tiltak og en mer samordnet politikk. Vi trenger konkrete tiltak på kort sikt, i tillegg til langsiktige tiltak og som har en bredere inngang til vold som et samfunnsproblem.

Vi trenger å få på plass lovendringen som gjør at man kan ta i bruk omvendt voldsalarm. Det er fælt å tenke på at noen av disse drapene kunne ha vært unngått hvis omvendt voldsalarm hadde vært tatt i bruk, eller hvis trusselbilde var tatt mer på alvor. Politiet må få på plass den den tverrfaglige RISK modellen i alle politidistrikt. Arbeidet med vold i nære relasjoner må styrkes og politiet må sørge for å ha kompetansen som trengs.

Men det viktigste arbeidet som må gjøres er å forebygge at vold skjer eller at det stoppes mens den er i sin spede begynnelse. Regjeringa har i år lagt fram en handlingsplan mot vold og overgrep som inneholder mange gode tiltak, men dessverre så framstår mange av de som uforpliktende og lite målbare.

FO ønsker å løfte fram noen konkrete forslag:

For det første er det viktig å at alle kommuner pålegges å utarbeide forpliktende handlingsplaner knytta til vold.

For det andre må vi snakke mer om vold og vi må tro på dokumentasjonen som finnes av omfanget. Det betyr at kunnskap om vold må være tema i alle tjenester som møter barn og kvinner. Det gjelder helsestasjon, barnehage, skolen, helsetjenestene og NAV. Å komme inn tidlig gir mulighet for både å avverge, avdekke og sette inn hjelpetiltak.

For det tredje må vi ha tiltak som treffer ungdom. Unge er like voldsutsatt som voksne og at de også i stor grad utsettes for seksuell vold og voldtekt. Det gjelder både for de som utsettes for vold og de som selv utsetter eller er i fare for å utøve vold. Å snakke om hva som er sunne relasjoner og bygge gode holdninger er viktig. VI trenger tilgjengelige tilbud som kan veilede og hjelpe ungdom.

For det fjerde må vi ha et større fokus på voldsutøveren eller den potensielle voldsutøveren. Det betyr både å forebygge at barn og unge begår vold og at det er gode rehabiliteringstilbud til voldsutøvere. Det gjelder også for de som soner voldsdommer i fengsel.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har ferdigheter som vil være en viktig ressurs i arbeidet med å forebygge vold.

Takk til alle dere kvinner som står i førstelinjen. Dere som forebygger, hjelper og rehabiliterer. Dere gjør en stor forskjell for mange mennesker.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Kampen mot vold- den viktigste kvinnekampen - Hilde Slotnes
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kampen mot vold- den viktigste kvinnekampen

30 0
08.03.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det 8. mars. En kampdag hvor mange av årets paroler handler om vold mot kvinner. Bakgrunnen er selvsagt de tragiske hendelsene i starten av året. Kun de siste fire årene har 186 kvinner blitt drept i saker hvor partneren er siktet. Det er 186 kvinner for mange! Særlig når vi også vet at kvinner er mer utsatt for seksuelle overgrep. Vi trenger handling nå.

Vi kan ikke tie dette samfunnsproblemet. Det må bekjempes med ulike virkemidler. Vi trenger forpliktende tiltak og en mer samordnet politikk. Vi trenger konkrete tiltak på kort sikt, i tillegg til langsiktige tiltak og som har en bredere inngang til vold som et samfunnsproblem.

Vi trenger å få på plass lovendringen som gjør at man kan ta i bruk omvendt voldsalarm. Det er fælt å tenke på at noen av disse drapene kunne ha vært unngått hvis omvendt voldsalarm hadde vært tatt i bruk, eller hvis trusselbilde var tatt mer på alvor. Politiet må få på plass den den tverrfaglige RISK modellen i alle politidistrikt. Arbeidet med vold i nære relasjoner må styrkes og politiet må sørge for å ha kompetansen som trengs.

Men det viktigste arbeidet som må gjøres er å forebygge at vold skjer eller at det stoppes mens den er i sin spede begynnelse. Regjeringa har i år lagt fram en handlingsplan mot vold og overgrep som inneholder mange gode tiltak, men dessverre så framstår mange av de som........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play