Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyremedlem Lise Langåker (SV) skrev et interessant innlegg i Haugesunds Avis om vold i nære relasjoner. Haugesund Venstre er enig i at kommunen må revidere sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner så snart som mulig og at planen må legge til rette for at Krisesenter Vest kan oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, som krever samarbeid mellom flere etater. Haugesund Venstre vil derfor at kommunen også melder seg inn i TryggEst – opprettet av Bufdir for å verne risikoutsatte voksne. TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta risikoutsatte innbyggere og skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep i nære relasjoner.

Langåker skriver videre at en kommunal voldsforebyggende koordinator kan være et godt tiltak for å fremme samarbeidet mellom ulike instanser. Jeg mener at denne stillingen finnes allerede. SLT-koordinatoren (samarbeid om lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) har dette som kjerneoppgave og denne funksjonen er godt innarbeidet i kommunen. SLT-koordinatoren har blant annet ansvaret for det praktisk/administrative samarbeidet i politirådet. Det er uklokt å bygge opp parallelle strukturer, både faglig og økonomisk.

Haugesund Venstre er også opptatt av rask gjennomføring av lovendringen om omvendt voldsalarm (OVA) og det er i den anledning viktig at politiet settes i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med den nye ordningen, både med påtalekompetanse og patruljekapasitet. Den nye ordningen flytter byrden med alarm fra voldsutsatte til voldsutøver, noe som er viktig i en rettsstat.

Dette handler om hverdagsberedskap for den voldsutsatte, og det er ofte et kort tidsvindu fra alarmen går til volden utøves. Da må politiet være i stand til å rykke ut. I dag har Sør-Vest politidistrikt den dårligste politidekningen i landet. Det bør alle politikere på Haugalandet være opptatt av.

Bystyremedlem Lise Langåker (SV) skrev et interessant innlegg i Haugesunds Avis om vold i nære relasjoner. Haugesund Venstre er enig i at kommunen må revidere sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner så snart som mulig og at planen må legge til rette for at Krisesenter Vest kan oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, som krever samarbeid mellom flere etater. Haugesund Venstre vil derfor at kommunen også melder seg inn i TryggEst – opprettet av Bufdir for å verne risikoutsatte voksne. TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta risikoutsatte innbyggere og skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep i nære relasjoner.

Langåker skriver videre at en kommunal voldsforebyggende koordinator kan være et godt tiltak for å fremme samarbeidet mellom ulike instanser. Jeg mener at denne stillingen finnes allerede. SLT-koordinatoren (samarbeid om lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) har dette som kjerneoppgave og denne funksjonen er godt innarbeidet i kommunen. SLT-koordinatoren har blant annet ansvaret for det praktisk/administrative samarbeidet i politirådet. Det er uklokt å bygge opp parallelle strukturer, både faglig og økonomisk.

Haugesund Venstre er også opptatt av rask gjennomføring av lovendringen om omvendt voldsalarm (OVA) og det er i den anledning viktig at politiet settes i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med den nye ordningen, både med påtalekompetanse og patruljekapasitet. Den nye ordningen flytter byrden med alarm fra voldsutsatte til voldsutøver, noe som er viktig i en rettsstat.

Dette handler om hverdagsberedskap for den voldsutsatte, og det er ofte et kort tidsvindu fra alarmen går til volden utøves. Da må politiet være i stand til å rykke ut. I dag har Sør-Vest politidistrikt den dårligste politidekningen i landet. Det bør alle politikere på Haugalandet være opptatt av.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Vold i nære relasjoner og omvendt voldsalarm (OVA) - Bernt Norvalls
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vold i nære relasjoner og omvendt voldsalarm (OVA)

37 0
13.02.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyremedlem Lise Langåker (SV) skrev et interessant innlegg i Haugesunds Avis om vold i nære relasjoner. Haugesund Venstre er enig i at kommunen må revidere sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner så snart som mulig og at planen må legge til rette for at Krisesenter Vest kan oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, som krever samarbeid mellom flere etater. Haugesund Venstre vil derfor at kommunen også melder seg inn i TryggEst – opprettet av Bufdir for å verne risikoutsatte voksne. TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta risikoutsatte innbyggere og skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep i nære relasjoner.

Langåker skriver videre at en kommunal voldsforebyggende koordinator kan være et godt tiltak for å fremme samarbeidet mellom ulike instanser. Jeg mener at denne........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play