Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere aktører har pekt på behovet for et nasjonalt senter for yrkesfag, og dette understøttes av både Hurdalsplattformen og SSBs anslag om mangelen på fagarbeidere i fremtiden. Haugalandet, som allerede har et sterkt engasjement i fag- og yrkesutdanningen, er et naturlig valg for et slikt senter. Med en stor maritim sektor, fokus på grønn omstilling og etablerte samarbeidsstrukturer, kan Haugalandet være nøkkelen til å møte fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft.

Se på Haugalandet med nye øyne

Og da er det på tide å se på Haugalandet med nye øyne, ikke bare som en region med et sterkt industrielt fundament, men som en potensiell katalysator for nasjonal, fremragende yrkesfaglig utdanning. Vi mener at det arbeidet Haugaland Vekst har gjort med samarbeid mellom yrkesfagene og industrien, er et solid utgangspunkt for å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag. Noe som vil kunne gi et betydelig løft til fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå.

Sterke fundament i regionen

Haugalandet har et veletablert forum som effektivt jobber i skjæringspunktet mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet. Dette forumet har allerede vært aktivt involvert i å styrke fag- og yrkesutdanningen gjennom kompetansekartlegginger og strategiske tiltak, og det har vist seg å være en suksess ved å samle ulike aktører for å spille hverandre gode.

Her har Haugaland Vekst gjort et kjempearbeid som hele fylket og nasjonen burde se og nyte godt av. De jobber allerede i tråd med den brede definisjonen av fag- og yrkesutdanning som er nødvendig for et nasjonalt senter. Det inkluderer samarbeid gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning og videre til arbeidslivet. Dette mangfoldet av tiltak sikrer en relevant og tilpasset opplæring som møter samfunnets og næringslivets behov.

Flest lærlinger og økende behov

Vi kan i Norge komme til å mangle så mange som 90.000 fagarbeidere etter SSB sitt anslag. I tillegg øker behovet for faglærte yrkesfaglærere. Rogaland sammen med resten av Vestlandet har et stort behov for fagarbeidere til vårt næringsliv og offentlige virksomheter. Rogaland er i dag fylket med flest lærlinger i hele landet, og med de med best resultater på fagopplæring.

Haugalandet er hjemmet til store industrier som er midt i det grønne skiftet. Deres sterke interesse i fremtidig, relevant fag- og yrkesopplæring gjør Haugalandet til et ideelt sted for et nasjonalt senter. Vi ser allerede eksempler på vellykkede samarbeid for sirkulærøkonomi og et sterkt maritimt næringssamfunn som opererer både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonal pilot for fremragende yrkesfaglig utdanning

Det faktum at Rogaland allerede har en pilot for Senter for Fremragende Høyere Yrkesfaglig Utdanning er svært positivt. Dette viser at regionen allerede har erfaring og kompetanse på området og er klar til å ta et større ansvar nasjonalt.

Rogaland senterparti tok initiativ i fylkestinget om å fronte Haugalandet i dette arbeidet. Men fylkestinget vedtok kun å ta initiativ om at senteret bør ligge i Rogaland, dessverre. Her mener vi at det toget ennå ikke har gått hvis hele Haugalandet jobber sammen!

Senterpartiet i Haugesund vil jobbe for at dette senteret skal komme til Haugalandet.

Derfor, med dette solide fundamentet, oppfordrer vi alle politiske partier på Haugalandet til å jobbe opp mot sine partifeller både i fylket og på Stortinget. Det er på tide å samle kreftene og løfte Haugalandet som et nasjonalt senter for yrkesfag. Dette vil ikke bare gagne regionen direkte, men ha en positiv innvirkning på hele nasjonens fag- og yrkesopplæring. La oss sammen forme fremtiden for utdanning og arbeidsliv i Norge!

Flere aktører har pekt på behovet for et nasjonalt senter for yrkesfag, og dette understøttes av både Hurdalsplattformen og SSBs anslag om mangelen på fagarbeidere i fremtiden. Haugalandet, som allerede har et sterkt engasjement i fag- og yrkesutdanningen, er et naturlig valg for et slikt senter. Med en stor maritim sektor, fokus på grønn omstilling og etablerte samarbeidsstrukturer, kan Haugalandet være nøkkelen til å møte fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft.

Se på Haugalandet med nye øyne

Og da er det på tide å se på Haugalandet med nye øyne, ikke bare som en region med et sterkt industrielt fundament, men som en potensiell katalysator for nasjonal, fremragende yrkesfaglig utdanning. Vi mener at det arbeidet Haugaland Vekst har gjort med samarbeid mellom yrkesfagene og industrien, er et solid utgangspunkt for å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag. Noe som vil kunne gi et betydelig løft til fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå.

Sterke fundament i regionen

Haugalandet har et veletablert forum som effektivt jobber i skjæringspunktet mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet. Dette forumet har allerede vært aktivt involvert i å styrke fag- og yrkesutdanningen gjennom kompetansekartlegginger og strategiske tiltak, og det har vist seg å være en suksess ved å samle ulike aktører for å spille hverandre gode.

Her har Haugaland Vekst gjort et kjempearbeid som hele fylket og nasjonen burde se og nyte godt av. De jobber allerede i tråd med den brede definisjonen av fag- og yrkesutdanning som er nødvendig for et nasjonalt senter. Det inkluderer samarbeid gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning og videre til arbeidslivet. Dette mangfoldet av tiltak sikrer en relevant og tilpasset opplæring som møter samfunnets og næringslivets behov.

Flest lærlinger og økende behov

Vi kan i Norge komme til å mangle så mange som 90.000 fagarbeidere etter SSB sitt anslag. I tillegg øker behovet for faglærte yrkesfaglærere. Rogaland sammen med resten av Vestlandet har et stort behov for fagarbeidere til vårt næringsliv og offentlige virksomheter. Rogaland er i dag fylket med flest lærlinger i hele landet, og med de med best resultater på fagopplæring.

Haugalandet er hjemmet til store industrier som er midt i det grønne skiftet. Deres sterke interesse i fremtidig, relevant fag- og yrkesopplæring gjør Haugalandet til et ideelt sted for et nasjonalt senter. Vi ser allerede eksempler på vellykkede samarbeid for sirkulærøkonomi og et sterkt maritimt næringssamfunn som opererer både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonal pilot for fremragende yrkesfaglig utdanning

Det faktum at Rogaland allerede har en pilot for Senter for Fremragende Høyere Yrkesfaglig Utdanning er svært positivt. Dette viser at regionen allerede har erfaring og kompetanse på området og er klar til å ta et større ansvar nasjonalt.

Rogaland senterparti tok initiativ i fylkestinget om å fronte Haugalandet i dette arbeidet. Men fylkestinget vedtok kun å ta initiativ om at senteret bør ligge i Rogaland, dessverre. Her mener vi at det toget ennå ikke har gått hvis hele Haugalandet jobber sammen!

Senterpartiet i Haugesund vil jobbe for at dette senteret skal komme til Haugalandet.

Derfor, med dette solide fundamentet, oppfordrer vi alle politiske partier på Haugalandet til å jobbe opp mot sine partifeller både i fylket og på Stortinget. Det er på tide å samle kreftene og løfte Haugalandet som et nasjonalt senter for yrkesfag. Dette vil ikke bare gagne regionen direkte, men ha en positiv innvirkning på hele nasjonens fag- og yrkesopplæring. La oss sammen forme fremtiden for utdanning og arbeidsliv i Norge!

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Sats på Haugalandet som nasjonalt senter for yrkesfag! - Anders L. Eie
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sats på Haugalandet som nasjonalt senter for yrkesfag!

38 0
08.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere aktører har pekt på behovet for et nasjonalt senter for yrkesfag, og dette understøttes av både Hurdalsplattformen og SSBs anslag om mangelen på fagarbeidere i fremtiden. Haugalandet, som allerede har et sterkt engasjement i fag- og yrkesutdanningen, er et naturlig valg for et slikt senter. Med en stor maritim sektor, fokus på grønn omstilling og etablerte samarbeidsstrukturer, kan Haugalandet være nøkkelen til å møte fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft.

Se på Haugalandet med nye øyne

Og da er det på tide å se på Haugalandet med nye øyne, ikke bare som en region med et sterkt industrielt fundament, men som en potensiell katalysator for nasjonal, fremragende yrkesfaglig utdanning. Vi mener at det arbeidet Haugaland Vekst har gjort med samarbeid mellom yrkesfagene og industrien, er et solid utgangspunkt for å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag. Noe som vil kunne gi et betydelig løft til fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå.

Sterke fundament i regionen

Haugalandet har et veletablert forum som effektivt jobber i skjæringspunktet mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet. Dette forumet har allerede vært aktivt involvert i å styrke fag- og yrkesutdanningen gjennom kompetansekartlegginger og strategiske tiltak, og det har vist seg å være en suksess ved å samle ulike aktører for å spille hverandre gode.

Her har Haugaland Vekst gjort et kjempearbeid som hele fylket og nasjonen burde se og nyte godt av. De jobber allerede i tråd med den brede definisjonen av fag- og yrkesutdanning som er nødvendig for et nasjonalt senter. Det inkluderer samarbeid gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskolen til høyere utdanning og videre til arbeidslivet. Dette mangfoldet av tiltak sikrer en relevant og........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play