Av: Edvin M. Eriksen (SV)

I forbindelse med årsmøte i Fremskrittspartiet har partiets leder Sylvi Listhaug og leder i FrPU Simen Velle presentert FrP sine løsninger på utfordringene med barn som utagerer på skolen. Fremskrittspartiet sine forslag handler om straffetiltak og egne skoler og klasser for utagerende 7-åringer, 9-åringer eller 11-åringer.

Elever som opptrer med forstyrrende oppførsel skal ikke lenger få være en del av klassefellesskapet, men skal sorteres bort i egne klasser og egne skoler. I min tid i grunnskolen på 1950-tallet fantes det dessverre slike adferdsskoler der altfor mange barn og unge med sosiale utfordringer ble plassert. De som opplevde å bli plassert i sånne skoler og grupper har i ettertid fortalt om hvor skadelig denne bortplasseringen var.

Spesialgrupper og spesialskoler for barn med sosiale vansker har vist seg å være svært skadelig – både for den enkelte og for hele samfunnet. Sånne skoletilbud ble heldigvis avsluttet for 50 år siden. Sånne spesialskoler med samling av barn og unge med sosiale problemer fungerte mest som en slags forbryterskoler. Elevene lærte skadelig oppførsel av andre med utagerende adferd. Et skadelig miljø forbedrer ingen ting.

Livet i adferdsskolene lærte først og fremst de aktuelle elevene at de var tapere som sammen med andre med sosiale problemer lærte seg å kompensere for manglende mestring i skolefag med stadig bedre mestring av skadelig adferd. Man lærer faktisk av de man er sammen med. Sosial læring er minst like viktig som læring av boklig kunnskap.

Det handler om at barn og unge blir påvirket av de de omgås med i hverdagen – heime, på skolen og i fritida. Så er det viktig å huske på at barn som bruker voldelig adferd er barn som er skadet – det er barn som har hatt det vanskelig – og som også fortsatt har det vanskelig. Det betyr at barn med utagerende adferd er barn som trenger god hjelp og veiledning av voksne – ikke bare for sin egen del, men også for å hindre at de fortsetter å utvikle seg på en negativ og skadelig måte fram mot et enda mer skadelig voksenliv.

Vi blir alle tapere dersom vi ikke møter barn og unge som har sosiale problemer på en måte som hindrer videre skadelig utvikling. Straff og bortvisning fra fellesskapet er å bidra til at barn som allerede har problemer blir voksne med enda større adferdsproblemer. Utfordringene med problemadferd er de fleste enige om, men Fremskrittspartiet sine gammeldagse, utdaterte og skadelige løsninger hører hjemme på museum.

QOSHE - Skremmende adferdsutfordringer i skolene - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Skremmende adferdsutfordringer i skolene

25 0
26.04.2024

Av: Edvin M. Eriksen (SV)

I forbindelse med årsmøte i Fremskrittspartiet har partiets leder Sylvi Listhaug og leder i FrPU Simen Velle presentert FrP sine løsninger på utfordringene med barn som utagerer på skolen. Fremskrittspartiet sine forslag handler om straffetiltak og egne skoler og klasser for utagerende 7-åringer, 9-åringer eller 11-åringer.

Elever som opptrer med forstyrrende oppførsel skal ikke lenger få være en del av klassefellesskapet, men skal sorteres bort i egne klasser og egne skoler. I min tid i grunnskolen på 1950-tallet fantes det dessverre slike adferdsskoler der altfor mange barn........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play