Av: Lars-Jonny Pedersen, Kvæfjord Arbeiderparti

Mange i og utenfor Kvæfjord har gitt ros til kommunen og de få innbyggerne som bor her for den rausheten de har vist overfor de som trenger hjelp i vanskelige tider. Kommunen har i flere tiår hatt mottak for flyktninger og har bosatt mange flyktninger i kommune. Dette har nesten uten unntak vært en vinn –vinn situasjon for alle parter. Våre nye innbyggere har fått et trygt bosted i gode nabolag og bygdefolket har fått nye naboer som har vært ressurser i bygda gjennom arbeidsliv, skole, kulturliv og fritid. I de siste par årene har krigen i Ukraina medført at en rekke mennesker som er fordrevet fra eget land funnet en trygg havn i Kvæfjord. Også dette har Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS og deres dyktige ansatte klart på en utmerket måte. Flere av de nye innbyggerne har lært seg norsk på rekordtid og er i jobb innenfor privat eller offentlig sektor lokalt. Dette burde politikerne i Kvæfjord kommune være stolte av.

Derfor er det mange i og utenfor kommunen som spør om hva som gjør at den nye politiske ledelsen i kommunen først ber administrasjonen se på saken på nytt for å få et reelt tall på mulig bosetting. Når administrasjonen så kommer tilbake til formannskapet med et noe lavere tall en anmodningen som kom først, da er deler av Senterpartiet delt i synet og det er flertall for å bosette 25 flyktninger i Kvæfjord. Når saken så kom opp i kommunestyret hadde ble mindretallet svært overrasket da flertallet i kommunestyret stemte mot bosetting i det hele tatt. Dette er overraskende fordi ordførerens parti har hatt politikere i Kvæfjord som har hele tiden har vært gode pådrivere for å gi hjelp til de som trenger oss.

I Kvæfjord har kommunens eget selskap Kvæfjord Eiendom (Kompella) drevet mottaksdrift i flere år. Nå motarbeider kommunens politiske ledelse selskapet, og de setter kommunale arbeidsplasser i fare ved å ikke ville bosette flyktninger.

Jeg vil avslutningsvis sitere fjellvettregel nummer 8 for flertallet i politikken i Kvæfjord:

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

QOSHE - Skal Kvæfjord Kommune fortsatt være en god omsorgskommune? - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Skal Kvæfjord Kommune fortsatt være en god omsorgskommune?

48 0
26.04.2024

Av: Lars-Jonny Pedersen, Kvæfjord Arbeiderparti

Mange i og utenfor Kvæfjord har gitt ros til kommunen og de få innbyggerne som bor her for den rausheten de har vist overfor de som trenger hjelp i vanskelige tider. Kommunen har i flere tiår hatt mottak for flyktninger og har bosatt mange flyktninger i kommune. Dette har nesten uten unntak vært en vinn –vinn situasjon for alle parter. Våre nye innbyggere har fått et trygt bosted i gode nabolag og bygdefolket har fått nye naboer som har vært ressurser i bygda........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play