We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eğitimimizde nasıl bir ölçme ve değerlendirme olmalıdır?

1 0 0
25.06.2019

25 Haziran 2019

Ölçme Değerlendirme Ülkemizde Eleme Amaçlı Kullanılmaktadır

Bir eğitim sisteminin en önemli aşamalarından biri verilen eğitimin nitelik, verimlilik ve etkililik bazında ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Yani ürün ve çıktıların ölçülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Ama maalesef ülkemizde ölçme değerlendirme genelde eleme yapmak için kullanılmaktadır. Oysaki ölçme değerlendirme bir gelişim aracıdır. Ancak ölçme ve değerlendirme aracılığıyla mevcut eğitim sisteminin veya öğrencinin nerede olduğu tespit edilip, ileriye yönelik adımlar atılabilir. İzleme, gelişme ve sürdürülebilirlik böyle yakalanabilir.

Ölçme Değerlendirmenin Amacı Eğitimin Nitelikli, Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Olmalıdır

Eğitim öğretim niteliğini sağlamada en önemli aşamalardan biri ölçme ve değerlendirme işlemleridir. Ölçme ve değerlendirmenin temel amacı eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak olmalıdır. Ülkemizdeki ölçme değerlendirme tartışmaları kamuoyunda genelde merkezi sınavlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda da söz ettiğimiz üzere bizim merkezi sınavlarımız eleme ve sıralama odaklıdır. Bu sınavların bu kadar çok tartışılmasının ana nedeni ise öğrencilerin bütün geleceğinin çoktan seçmeli testlerden oluşan bu sınavlara bağlı olmasıdır. Ülkemizde maalesef temel eğitimden orta öğretime geçişte, orta öğretimden yükseköğretime geçişte bu sınavlarla olmaktadır ve öğrenci bütüncül........

© HalkTV