We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bu ülke en nitelikli eğitim yöneticilerini yetiştirecek düzeydedir

2 0 0
05.08.2019

05 Ağustos 2019

MEB İnsan Kaynakları bir türlü doğru yolu bulmayı beceremedi…

Bir Gecede Cumartesi Müdürleri Atandı

MEB İnsan Kaynakları bir türlü doğru yolu bulmayı beceremedi, son yirmi yılda… Ülkemizde okul yönetmek okul müdürü olmak zor bir iştir. Son zamanlarda gündemde olan MEB Yönetici Atama Mevzuatı güncelleme çalışmaları bağlamında, ülkemizdeki okul müdürlerinin kavramsal liderlik mi ya da sanatsal liderlik mi yapmaları gerekir tartışmaları yeniden gündeme taşınarak ele alınmalıdır. Kavramsal liderlikle; yazılı sınav ile mevzuat ve pedagojik bilgi ve mesleki donanımını ölçmeye dayalı liderliği kastediyoruz. Sanatsal liderlikle de; problemler karşısında karar verebilme özelliği, iletişim yeteneği, temsil yeteneği, sevk ve idare yeteneği, motive etme ve güdüleme yeteneği gibi özeliklerin ön plana çıktığı liderliği anlıyoruz.

Okul Müdürlüğü Görevlendirme Atama Süreci Hep Tartışma Konusu Olmuştur

Okul müdürlüğü görevlendirme atama süreci hep tartışma konusu olmuştur. Konu ile ilgili olarak sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Aslında çözüm çok basit. Yeter ki çözüm odaklı olalım. Okul müdürlüğü; sadece haftalarca veya günlerce ezber yapılarak (mevzuat-yönetmelik-pedagojik kavramlar-genel kültür tarih konularını ezberlemek ) girilecek sınavdan tam puan alınarak; iyi bir müdür olur denilebilecek bir durum değildir. Yine okul müdürlüğü birilerinin olumlu referansına bağlı olarak kişinin kaşına gözüne boyuna posuna bakılarak değerlendirilecek bir durum da değildir.

MEB Son Yirmi Yılda Onlarca Yönetmelik Değiştirdi

MEB son yirmi yılda onlarca yönetmelik değiştirdi. Hiç bir zaman yayınlanan bir yönetmelik öncekinden daha sistemli ve objektif olmadı. Her hazırlanan veya yayınlanan mevzuat ilgili taraflarca bazı maddelerinin içerdiği hükümler nedeniyle dava edildi, yüklü miktarda emek ve zaman kaybı oldu, tekrar tekrar yenileme yapılmak........

© HalkTV