We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Umutsuzluk yakışmaz

7 3 3
19.01.2019

Prof.Dr.Doğan Kuban, Müjgan Yıldırım’ın
‘’nehir söyleşisi’’ çalışması
‘’Bir Rönesans Adamı’’nda şöyle tanıtılır;
‘’Mutluluğu yürek ferahlığı olarak değil,
aklın tatmini olarak gören, aklına uymayan
tutum, davranış ve sözlere karşı lafını
esirgemeyen bir akıl adamı.
Yüzlerce yıllık karanlıktan sonra dünyamızı
aydınlatanların; resim ve heykel yaparken tıpla,
anatomiyle ilgilenen, köprüler tasarlayan,
yazan, çizen düşünen Rönesans adamlarının
bu çağdaki ve bu topraklardaki tezahürü.
‘İnsan, toplumun yarattığı her şeye: sanata,
düşünce ürünlerine ilgili olmalıdır.
Dünyaya merakla bakmalı ve heyecanlanmalıdır’
diyerek mimarlıktan tarihe, felsefeden edebiyata
bir çok alanla ilgi merak ve heyecan duyan,
kendini belli bir konuyla sınırlandırmayıp
farklı dallarda eserler veren bir bilgi adamı.
Ama aynı zamanda bahçesinde domates
yetiştiren, kendisine tanınan zengin olanakları
reddederek memleketinde yaşamayı seçen ve toplumsal
mutluluğu sevgide arayan gönül adamı!’’

*
Halkın aydınlatılmasını........

© HalkTV