We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Berat gecesi büyük bir fırsattır

3 1 0
18.04.2019

Muhterem müslümanlar, Halkın Habercisi ailesi olarak, Mübarek Berat Kandilinizi tebrik ederiz. Allah tekrarını nasip etsin.

Numan ALADAĞ H&H YORUM

Muhterem okuyucularımız!
Kadir gecesinden sonra en mübarek gecelerimizden olan Berat ve bu gecede mü’minlerin nail olacakları ilahi mükafatlardır.

Cenab-ı Allah, İslam dünyasını, böyle mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, bilik-beraberlikten ayırmasın. Bizleri rüşvetçi, riyakar-çıkarcı, “İhanet şebekeleri” nin, şerrinden muhafaza etsin. AMİN

Değerli okuyucularımız,
Cenab-ı Allah’ın emirleri, Kur’an-ı Kerimdir.
Şaban ayının 14′ nü on 15′ ne bağlayan gece, 19 Nisan Cuma günü, Berat kandilidir.

İslam dünyasında, ”LEYLE-İ BERAT” olarak şöhret bulmuştur. Bu geceye ayrıca ”LEYLE-İ MÜBAREK”, ”LEYLE-İ RAHMET”, LEYLE-İ SAK”, LEYLE-İ FERMAN” gibi isimler verilmiştir. Manaları düşünülürse, bu isimlerin hepsi de bu gecenin Mübarek bir gece olduğuna işaret etmektedir.

Berat borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan, insan ruhuna ızdırap ve azap veren sıkıntılardan kurtulmaktır. Fakat bu kurtuluş, unutulmamalıdır ki, yalnız Cenab-ı Allah’ın has kullarına, Allah’a gönül bağı ile bağışlanmışlara, Hz. muhammed (s.a.v.)’e sevgi perçini ile sünnet edip kenetlenmiş, müslümanlara mahsustur.

Berat gecesi bir muhasebe gecesidir. Bütün sene içerisinde işlenen sevap ve günahların muhasebesi yapılır. Bunun için bu mübarek geceyi tövbe ve istiğfar, taat ve ibadetle geçirmek kazançların en iyisi ve bereketlisidir.

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ:
1- Dünya aleminin mali yılbaşısıdır..
2- Dünya aleminde yaşayan her canlı varlıkların rızık ve ecelleri bu ayda taksim ve tayin olunur.
3- Her insanın temize çıkma defteri doldurulur ve Cenab-ı Hakk’a arz olunur.
4- Kulluk imtihanında başarı kazananlara Berat (Cehennem azabından kurtuluş fermanı) verilir.

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!


Şaban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibadetle ihya edin. Gündüz de Oruç tutun. Çünkü Cenab-ı Allah o akşam, grup vakti dünya semasına tecelli eder ve şöyle der:
”İstiğfar eden var mı ki? Onu affedeyim.”
”Rızık isteyen var mı ki? Ona rızık vereyim.”
”Bir hastalığa yakalanan var mı ki? ona afiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki?.. diye ta sabaha kadar devam eder.”

Berat gecesinde, kaza namazlarına yer verin ve Cenab-ı Allah’a şöyle yalvarın:


”Allah’ım, bize hem dünyada hem de ahirette daima iyilikler ver. Bizi azabından esirge.

Allah’ım, biz İslama davet sesi işittik, ona kulak verdik, onu bütün kalbibimizle kabul ettik. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla.

Allah’ım, bizi affet. Allah’ım bize helelından bol rızık ver. Allah’ım, bizi dünyada ve ahirette mahzun ve mahçup etme.

Allah’ım, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurma.

Allah’ım, İslam aleminin içinde bulunduğu şu........

© Halkın Habercisi