We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İstanbul seçimini kazanmak Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak gibidir hatta daha önemlidir

1 2 0
21.05.2019

Gelin öncelikle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Gençliğe Hitabe’’sindeki ilahi bir kattan gelen ve ruhumuzu vecd haline sokan başlangıç ifadeleri olan ‘’Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane temeli budur.Bu temel senin en kıymetli hazinendir.İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin…’’ cümleleri ile başlayalım.

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

Bu muhteşem ifadelerdeki iki temel vurguya dikkat çekmek istiyorum ki bunlardan biri Yüce Atatürk istiklal ve Cumhuriyet’ten bahsederken başlangıç kısımlarına özellikle ‘’Türk’’ sözcüğünü koyması, diğeri de Türk ulusunun ‘’mevcudiyet’’ ve ‘’istiklal’’nin yani bugünkü Türkçe ile varlığının ve bağımsızlığının temelinin bunlara bağlı olmasını hassasiyetle belirtmesidir.

Maalesef ‘’Gençliğe Hitabe’’yi okuduğumuz zaman hafızlar gibi ezberleyip geçtiğimiz için Gazi’nin bize ince mesajlarla direktif verdiği konulara dikkat etmeden geçip gidiyoruz.

Bu vaziyete göre 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerini Cumhuriyetçi Türk ulusunun kazanması Kurtuluş Savaşı’na eşdeğerdir hatta çok daha önemlidir.

İBB seçimini normal bir belediye seçimi olarak düşünmek gaflet ve dalalettir.

İBB seçimi Türkiye’nin işgalden kurtarılma ve Atatürk’ün de ‘’Gençliğe Hitabe’’ de işaret ettiği gibi Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa ile Türk mevcudiyetini ve istiklalini kurtarma şeçimi olacaktır.

AKP’nin devr-i iktidarında Türk varlığının ve Türk mevcudiyetinin bütün izleri silinmiş, devlet kurumlarındaki ve bu arada ABB ve İBB binalarındaki Türkiye Cumhuriyeti ibareleri sökülüp atılmıştır ki Kurtuluş Savaşı’nda mütareke yıllarında bu ihaneti Osmanlı Hükümeti’ne hiçbir işgal kuvveti, yani ne Yunan’ı, ne İngiliz’i, ne Fransız’ı, ne de İtalyan’ı yapmıştır.

Ama bu ihaneti AKP Türk ulusunu çiğneyerek fütursuzca yapmıştır.

AKP hükümeti döneminde ülkemiz 6 milyon Arap ve Ortadoğulu’ya işgal ettirilmiş, ülkenin tüm mal varlıkları haraç mezat yabancılara peşkeş çekilmiştir, Ulu Önder Atatürk’ün de belirttiği gibi limanlar ve her türlü tesis işgal ettirilmiştir.

AKP devr-i iktidarında Türk ulusu bağımsızlığını ve........

© Halkın Habercisi