We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ali Babacan ve ekibi Türkiye için yeni bir felaket kapısı olur

2 1 0
26.09.2019

Yıllardır Ali Babacan Türkiye’nin yeni lideri olması konusunda şişiriliyor.

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM


Bunun en önemli nedeni bir gün Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye açtığı ve yıkım derecesine getirdiği büyük felaketlerin Türk ulusu tarafından anlaşılması sonucunda onun yolundan giden birinin yönetimin başına getirilmesi beyin yıkamasından başka bir şey değildir.


Bu beyin yıkama işini iş dünyası yapmakla birlikte aracı elbette basın olmuştur.


Arkasındaki güç ise Batı dünyası be ABD’dir elbette.


Batı dünyası etki etki ajanlarını kullanarak bunu sağlamıştır.


Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Ali Babacan ve önde giden kurmay kadrosu olarak niteleyeceğimiz adamlar AKP’den istifa ederek harekete geçmişler ve parti kuracaklarını topluma deklare etmişlerdir.


Hiç kuşku yok ki, bir insan ve ekibin geçmişi ne ise geleceği de aynı minval üzere olacaktır.


Çünkü başta Ali Babacan olmak üzere yanında koşan kurmay heyeti AKP’de bakan olarak en etkili görevlerde bulunmuşlar ve Türkiye’yi yıkım müteahhitleri olarak bugünkü felaketin kapısına dayamışlardır.


Bu adamlar şimdi de Türkiye’yi bulunduğu cendereden çıkaracakları iddiasıyla masum konuşmaları ve ayakları ile utanmadan ortada boy göstermektedirler.


Ali Babacan’ı öncelikle ele alalım.


Ali Babacan 15 yıllık süreç içerisinde AKP hükümetlerinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı olmak üzere, daha sonra dışişleri bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı yapmış bir kişi olarak neden bu felaketlerin kapısını açtığının hesabını vermelidir öncelikle.


Ekonomik olarak iflas etmiş bir Türkiye, morituryum ilan etmeğe hazırlanan bir ülke olarak insanlar çöplerden meyve ve sebze topluyor, dış borç nerede ise 500 milyar dolara yaklaşmış, milli gelir büyük oranda düşmüş, izlenen yanlış dış politikalarla Türk halkını geliri Suriyeli ve Ortadoğulu göçmenlerle-sosyal ve kültürel ortam ile halkın güvenliğini bozması vs.de ayrı ayrı problemler-bölüşülmüş, komşularımızla aramız açılmış,18 Türk adası Yunanistan’a peşkeş çekilmiş, Doğu Akdeniz’de petrol arama hakkımız elimizden alınmış, Müslüman kardeşlerimiz olarak niteledikleri Arap ülkeleri-Arap sevici Türkler bunu öyle sanıyor, tarih boyunca Araplar hep düşmanımızdı-tümden düşmanımız olmuş ve PKK terörü dolayısı ile kara toprağa düşen aslanlar!


Bugün gelinen nokta itibariyle felaketlerin nevi elbette çoğaltılabilir ama yazıyı uzatmamak bakımından birkaç prototip örnek verdim.


Şimdi şu soruyu sormak bir politikacı ve yazar olarak hakkımdır.


Ey Ali Babacan! Tayip Erdoğan sana yukarıda anımsattığım bir yığın bakanlıklar ve görevleri verdiği zaman sen bu AKP hükümetlerinde sadece bostan korkuluğu mu yoksa Tayyip Erdoğan’ın bilgi dışı emirlerini yerine getiren bir kukla mıydın?


Her iki durumda Ali Babacan’ın edilgen vasıfsız kişiliğini ortaya koymaktadır.


Edilgen bir karakterden de bırakın bir ülkenin başında olması, herhangi devlet kurumunda şef bile olamaz.


Şimdi Ali Babacan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ABD veya Batı’nın güdümünde ve emrinde nasıl bir ülke yapacağına dair çok önemli siyasal bir anekdot anlatacağım.


Böylece bir insanın, hele bir siyaset ve devlet adamının geçmişi ne ise geleceğinin de aynı olacağı kanaatine varalım.


Önce bir hususu açıkça belirtelim.


3 Kasım 2002 seçimlerinde ben de AKP’den milletvekili seçilmiştim.


Tabi Ali Babacan o zaman 35 yaş gibi çok genç yaşında aynı zamanda tahsili olmayan Tayyip Erdoğan tarafından cafcaflı tahsil geçmişine bakılarak 58.AKP hükümeti döneminde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı yapılmıştı.
Yıl 2003 Mart’ın 1’i.


Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olarak tekrar siyasete dönüp milletvekili seçilmesi için ki o gün kişisel çıkarlarından başka hiçbir kaygısı olmayan Abdullah Gül Başbakan.


1 Mart 2003 günü ABD askerlerinin kara, deniz, hava güçleri ile Türk topraklarına girip yerleşmesi için kapalı oturum yapılacak.


Deniz, hava limanlarımız ABD askerlerince işgal edilecek.


Tüm bunlar bir hiç uğruna yapılacak, Türkiye’yi tarihin kaydettiği en büyük felaket kapısına dayayan bilgi yoksunu Tayyip Erdoğan uğruna!


Ama öncelikle AKP milletvekillerinin ABD işgali için kabul oyu vermeleri için beyinlerinin yıkanması gerekiyor.


Şimdi sıkı durun Ali Babacan’ın emperyalizmin emrinde nasıl bir kukla olacağına ait bir anekdot anlatacağım.


Bu toplantıda ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak ABD’nin Türk topraklarını işgali için vaat ettiği elmalı şekerleri bizzat kendisi anlattı ki işte bu kendisinin küreselcilerin emrinde olacağına dair en önemli kanıttır.


Hangi vaat masallarını anlattı sorumlu bir bakan olarak Ali Babacan?


ABD’nin Türk topraklarını işgaline ilişkin 1Mart 2003 Teskeresi geçtiği taktirde ağaları 2 seçenek sunmuşlar kendisine.


Ya 1 milyar Dolar hibe veya 6 milyar Dolar borç vermeği.


Yani Ali Babacan Türk topraklarını, askeri tesislerini 62 bin Amerikan askerine işgal ettirecek, hava ve deniz........

© Halkın Habercisi