We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müslümanlar ve Kürt sorunu

3 1 2
02.05.2022

Geçen günlerde İslami camianın saygın yazarlarından biri bize misafir olmuştu. Adet olduğu üzere söz döndü dolaştı Kürt Sorununa geldi. Bölgede yaşayan, soruna vakıf, bu meseleye kafa yoran, belli oranda İslami bir altyapı ve müktesebata sahip ve bu mesele dolayımında gelişen sosyal ve siyasal gelişmeleri yakından takip ettiği için güncel bilgilere de sahip biri olarak Kürt Sorununa bakış ve yaklaşımımı yansıtan uzun bir izahat yaptım. Dürüst olmak gerekirse söylediğim şeyleri alt alta topladığımda kendim de ikna olmadım.

Aslında söylediklerim yanlış şeyler değildi. Ancak, bu çerçevedeki değerlendirmelerimiz büyük oranda duygu ve temennilerimizi ve ideali yansıtan ilkesel bir bakış olarak makul şeyler ama vakii durumla örtüşmediği için gerçekçi olmadığı gibi, anın fıkhına uygun, sadra şifa bir çerçeve ortaya koyamamakta ve bu sebeple de bir ayağı sürekli eksik kalmaktadır.

Dinimizde ırkçılık haramdır. Sizi ayrı kavimler ve kabileler halinde yarattık ki tanışasınız, en iyileriniz Allah katında en takvalı olanlarınızdır” Amenna! İlave olarak; adalet, eşitlik, kardeşlik gibi değerleri hayatın merkezine alan bir dinin müntesipleri olarak böylesine yakıcı bir soruna ilişkin adalet, eşitlik ve kardeşlik anlayışımız bize nasıl bir perspektif ve bakış açısı sağlamaktadır? (İslamiyetin sebep olmadığı sorunlara Müslümanlar çözüm bulmak zorunda değil, şeklindeki bakış ve yaklaşım biçimini tartışma dışında tutuyorum)

Sonda söyleyeceklerimi başta söyleyeyim: Mevcut realiteyle ideallerimiz arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Mevcut realiteye razı olamayışımız tabiatı itibariyle bu realiteyi veri kabul ederek buna uygun çözümler ortaya koymamızı da engelliyor. Dolayısıyla bu minvaldeki önerilerimiz mevcut toplumsal gerçekliğe değil, idealimizdeki varsayımsal toplum modeli için çözümler sunmaktadır.

Aslında ister basit ister karmaşık olsun önümüze çıkan bir sorunun genel çerçevesini anlamadan soruna doğru ve gerçekçi bir çözüm bulmak mümkün değildir.

Bahse konu Kürt Sorununun genel........

© Haksöz


Get it on Google Play