We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Öğretmen Sorunu 6

4 0 0
18.01.2019

Maalesef Milli Eğitimin en büyük sorunlarından birisi de iyi öğretmen yetiştiremiyor olmasıdır.

Cumhuriyet, kendi dönemini başlatırken tutunacağı tek dal öğretmenler olduğunun farkında idi.

Çünkü millet ile bağı kopmuştu. Milleti, elinde sopa, cebir ve şiddetle, vura vura İslam medeniyetinden zorla koparıp Batı medeniyetine sürme ve kabul ettirme çabasında idi.

Bunu gayet kolay yapabilirdi. Çünkü milletin savaşlarda anası ağlamıştı. Direnecek gücü kalmamıştı. Ya bu diyardan gidecek, ya bu zulmü çekecekti. Sefere tahammülü yoktu. “Ya sabır” çekti haliyle. Yıllarca zalim idareciler altında sessizce kendi dünyasına çekildi.

İşte tam da böyle bir ortamda onların evlatlarına Batı medeniyeti ve yaşam biçimi sanki yeni dinleri immişçesine anlatılıp benimsetilmeliydi. Bu yeni nesli böyle yetiştirme görevi öğretmenlere verildi. Emir açıktı:

“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”.

Bunun için önce bu yeni Türk’ün yeni dinini benimseyen öğretmenler yetiştirilmiş ve onlara iyi de maaş verilmiştir. Burada öğretmenin nitelikleri önemli değildir. Zira bilgi bakımından Osmanlının son dönem maarifi de iyidir. Asıl nitelik yeni düzenin benimsenmesi ve öğretilmesidir.

Cumhuriyetin başında bu yüzden iyi öğretmenler........

© Habervaktim