We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Güvenlik soruşturması bu açılardan irdelendi mi?

16 11 19
30.06.2020

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önceki iptal kararlarının ardından yeniden hazırlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Yasalaşırsa kamuya ilk kez girecek adaylar ve tüm atama/yükselmelerde en önemli belirleyicilerden biri olacak. 16 maddeden oluşan yasa teklifi, daha önceki iptal gerekçelerinin bir kısmını gidermiş gözükse de kimi sorunlu yanlarıyla tartışılmaya devam edecek.

Bunları sıralamadan önce AYM’nin 4045 sayılı kanuna ilişkin iptal gerekçesine bakalım:

“Kamu görevinde çalıştırılacak kişiler bakımından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması yönünde düzenlemeler getirilmesi kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Ancak bu alanda düzenleme öngören kuralların kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbirler uygulama yetkisi verildiğini açık olarak göstermesi ve kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlaması gerekir…”

Yani AYM’nin, böyle bir düzenlemenin varlığına karşı olmayıp sadece içeriğine ve yöntemine ilişkin iptal kararı verdiği anlaşılıyor. Doğrudur idare belirli kurallar dahilinde ve bilhassa anayasaya riayet ederek böyle bir araştırma ve soruşturma yapabilir. Hele ki yaşanan acı tecrübelerden sonra bu konuyu ideal bir düzeye taşımak için herkes katkı sağlamalıdır.

İşte burada süreç ve yöntemin ne olması gerektiğine gelince, AYM elde edilen verilerin kişisel veri niteliğinde olduğuna ve bu verilerin korunmasını isteme hakkının şeklen kanunla sınırlansa bile tüm........

© Habertürk