We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sultan Abdülhamid’in darbecilere yazdığı ama sonradan kaybolan mektubunu Ramazan Bey’in kütüphanesinde görebilirsiniz

367 4 107
15.02.2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Atatürk Kitaplığı’nın müdürü olan Ramazan Minder’den daha önce değişik vesilelerle birkaç defa bahsetmiştim…

Bahsetmemin sebebi, başında bulunduğu kütüphanede hayli önemli iş yapması idi... Meselâ, aslında Sultan Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki özel kütüphanesine ait olan, 1924’te İstanbul Üniversitesi’ne devredilen ama Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe atılan son derece kıymetli kitaplardan 4 bin 500 kadarını ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp Atatürk Kitaplığı’na taşıdı. Medine Müdafîi Fahreddin Paşa ile Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay’ın şahsî arşivlerini satın aldı. Eski Türkçe gazeteler ile kitapları taratıp yüzbinlerce görüntüyü kitaplığın internet sitesine koydu ve böylelikle araştırmacıların ihtiyaç duydukları kaynaklara fazla vakit harcamadan ve ücretsiz şekilde ulaşmalarını sağladı…

Şimdi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı kütüphanelerin haftanın yedi günü ve yirmi dört saat boyunca açık kalmasının teminine çalışılıyor! Atatürk Kitaplığı’nda 2014’ten itibaren devam eden bu uygulama bundan böyle daha da yaygınlaştırılacak; Kartal’daki Muallim Cevdet ve Ümraniye’deki Süheyl Ünver Kütüphaneleri yarından itibaren 24 saat boyunca hizmet verecekler ve o semtlerde oturup da evlerinde derslerine çalışma imkânı bulamayan gençler ihtiyaç duydukları mekânlara kavuşmuş olacaklar.

Ramazan Bey, bundan iki sene önce Atatürk Kitaplığı’na çok zengin bir belge arşivi satın almıştı. Binlerce belgeden meydana gelen bu arşivde 19. yüzyılın ortalarından 1920’lerin sonuna kadar olan dönemde Türkiye’nin tarihi bakımından büyük önem taşıyan ama çoğunun mevcudiyetinden haberdar bile olmadığımız binlerce evrak vardı; bu zengin kolleksiyonun tasnifi iki sene devam etti ve geçtiğimiz günlerde tamamı araştırmacıların istifadesine açıldı.

Sözünü ettiğim belgeler arasında önem bakımından ilk sırada Sultan Abdülhamid’in 31 Mart isyanının ardından 27 Nisan 1909’da tahtından indirilerek gönderildiği Selânik’te 5 Temmuz 1909’da bizzat yazıp imparatorluğun güçlü adamı Mahmud Şevket Paşa’ya yolladığı, metni seneler önce Midhat Sertoğlu ve Celâl Bayar tarafından yayınlanan ama orijinalinin nerede olduğu şimdiye kadar bilinmeyen meşhur arzıhali geliyor. Devrik hükümdar, kendisini tahttan indiren darbecilerine “Devlete ve millete iyi ve kötü fakat iyi niyetle otuz dört sene vallahi ve billâhi geceli-gündüzlü hizmet eyledim. Şeyhülislâm Efendi vasıtası ile ettiğim yemine muhalif hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhinde güç kazanmaya çalışmadım. İstanbul’daki asker hadisesinde (31 Mart ayaklanmasında) vallahi malûmatım yoktur” diyor…

BİNLERCE EVRAKTAN BİRKAÇI

Eski harfleri........

© Habertürk