We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Zihinsel Sömürge

1 0 0
20.09.2021

Büyük ve köklü bir medeniyet geçmişimize rağmen, kompleksimiz genlerimize o kadar işlemiş ki; kendimizi her bakımdan batı standartlarına göre tanımlamayı marifet sayıyoruz. Sözgelimi insanımızı şehirde toplamayı ‘gelişmişlik’ kabul ediyoruz. Çünkü Batı (medeniyeti) şehirde ikamet ne kadar yüksekse o ülkeyi o kadar ‘gelişmiş’ kabul ediyor. En bilindik batı standartlarından birisi de kapitalizmdir. Oysa tüketim ve biriktirme tabanlı gelişmişlik neden hayat felsefemiz olsun ki... Asıl ve insana dair olan tüketmeyi ve biriktirmeyi esas alan ‘gelişmişlik’ değil, medeniyettir. Medeniyetin ölçüsü de tüketmek-biriktirmek değil paylaşmaktır. Tüketen ve paylaşmayan insan zararlıdır çünkü...

Fetih de bir medeniyettir mesela... Zira fetih zulmün sona erdirilmesine dönüktür ve bu yüzden gereklidir. Fetih bir işgal olmadığından farklı olanın can ve mal emniyetini garanti eder. (Bosna’nın fethinden sonra çıkarılan Fatih Kanunnamesine ya da İstanbul’un fethi sonrası incelenebilir). Fetih ötekinin hakkını da korur. Bu amaca matuf değilse de işgaldir zaten... İşgal ise zulümdür ve bu yüzden karşısında durulması gerekir. İşgalde işgalci işgal ettiği yerde yaşayanların can ve mal emniyetini garanti etmez. Onların kaynaklarına el koyar, oradakileri ya öldürür ya sürer ya da köleleştirir. Bu yüzden İslam medeniyeti gerçek bir medeniyettir, Batının ki ise sömürge...

Buradaki problem, hayat felsefesindeki zemin kaymasıdır. Bir düşünürün tesbitiyle; "Batılıların, modern meydan okuma sonrasında bütün dünya üzerinde hegemonya kurmaları, bütün insanlığın hem kendi sorunlarına Batılı seküler zihin kalıplarıyla bakmalarına hem de Batı’nın geldiği noktanın ulaşılabilecek en zirve nokta olduğu yanılsamasına kapılmalarına yol açtı. Bu da Batı dışındaki toplumların aydınlarının Batı’yı kutsamalarıyla, dolayısıyla zihnî felçleşme ve aşağılık kompleksi yaşamalarıyla sonuçlandı. Fiilî........

© Habername


Get it on Google Play