We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Beş Parmağın Beşi Bir Olsaydı

1 0 0
28.06.2022

Genellemeler Önyargıları Önyargılar Yanlışları Doğurur

Günlük konuşmalarımızda, okuduğumuz kitaplarda dergilerde gazetelerde, seyrettiğimiz televizyon programlarında, dinlediğimiz radyolarda, günümüzün en büyük iletişim aracı haline gelmiş internetteki sitelerde şöyle konuşmalara, yorumlara, yazılara pek sık rastlarız:

“Ortaçağın karanlığı” “Yeni Çağın aydınlığı ” “Şimdiki gençleri anlamak mümkün değil” “Devir çok değişti, insanlar anlayışsız bencil çıkarcı olmuş. Eskiden böyle değildi” “Bizim zamanımızda, gençliğimizde her şey ne kadar güzelmiş yeni yeni anlıyorum. ”

“Afrika balta girmemiş ormanların kıtası” “Afrika çöllerle kaplı susuz, ağaçsız güneşin kavurduğu topraklar diyarı” “Her şey Avrupa’da; medeniyet, zenginlik, bilim, sanat, adalet, rahat, huzur” “Asya geriliğin, karmaşanın. Kuralsızlığın taht kurduğu Kıta”

“Müslümanlar, tembel, fakir, kuralsız, düzensiz” “Hristiyanlar, zalim çıkarcı, bencil” “Yahudiler, para düşkünü, sözünde durmaz, acımasız” “ Brahmanlar, Şintolar, Budistler geri kafalı, mantıksız, ineğe, puta, güneşe tapan garip insanlar” “ İnançsızlar, ateistler deistler, sekülerler bunalımların emzirdiği insanlar”

“Kadınlar şöyle, erkekler böyle, lezbiyenler şöyle geyler böyle.” “Bilim ve bilgili insanlar, zengin olan, büyük imkânlar içinde yaşayan kişiler mutlu, huzurlu bir hayat sürerler.” “Fakirler, yoksullar, imkanları az olan istediğini elde edemeyen kişiler ve toplumlar, bilimde geri kalmış sanattan bihaber insanlar ve toplumlar mutsuz ve geridirler”

“Türkler şöyle, Araplar böyle, İngilizler şöyle Almanlar böyle, Zenciler şöyle beyazlar böyle, falan millet acımasız, filan kavim mert cesur ve merhametli…”

GÖRÜŞ DÜŞÜNCE VE KANAATLERİMİZ NASIL OLUŞUYOR

Yaratılmışlar içinde fikir üreten, muhakeme yapan, düşünce ve kanaat oluşturan, plan ve program yapma yeteneğine sahip olan tek varlık İnsandır. Pekiyi insanların düşünceleri, kanaatleri, fikirleri nasıl oluşuyor? Hangi saikler, hangi etkenler bu oluşumda rol alıyorlar? İnsanlar aynı Allah’ın kulları........

© Habername


Get it on Google Play