We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Câhidî Sultan, Cevat Paşa, Yüzbaşı Hakkı, Seyid Onbaşı...

19 0 0
18.03.2019

1915 yılı mart ayının ilk günleri...

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanı Kurmay Albay Cevat Bey, bir gece rüyâsında, denize bakmasını söyleyen bir ses duydu. Deniz üzerinde, kef ve vav harfleri parlıyordu. Cevat bey, bu rüyâya bir anlam veremedi.

O günlerde ciğerpâresi Bedîle'nin mezarını ziyâret etmek istedi. Dokuz yıl evvel 16 yaşında veremden ölen Bedîle, Kilidbahir köyünün tepeliğinde bulunan Câhidî Sultan Türbesi’nin hazîresinde medfundu.

Ahmed Câhidî Sultan, 17. asrın mutasavvıflarındandır. Edirne’de doğmuş, daha sonra Kilidbahir’e yerleşmişti. Rivâyete göre 4. Mehmed Han, Ahmed Efendi’nin sohbetini çok beğenince “sultan” ünvânını vermişti. Çanakkale halkı, bu ünvânı çok benimsemiş; seccâdeyle denizi geçtiğine inandığı velîye, kısaca “Câhidî Sultan” demişti.

Cevat Bey, kızının mezarına vardığında rüyâsındaki sesi tekrar duydu. Ses, mayınları denize döşemesini söylüyordu. Cevat Bey, korku ve şaşkınlık içerisinde iken Câhidî Sultan kendisine görünüb derdini sordu. Cevat Bey, rüyâyı ve sesi anlatınca vav ve........

© Habererk