We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Demokrasiye Darbe

5 1 8
20.03.2019

Demokrasi teorilerinin neredeyse tamamında, özgür basın, özgür ve eşit rekabet şartlarında seçim ve denetlenebilir, şeffaf bir yönetim biçimi şart koşulmuştur. Yönetimin denetlenmesi iki biçimde gerçekleşmektedir, bir, halkın denetimi, ikincisi hukuki denetimdir.

Bu ölçüler içinde bakıldığında Türkiye'de gerçek bir demokrasinin varlığından sözedebilmek mümkün değildir. Medya neredeyse tek sesli hale getirilmiştir, iktidarı eleştirenler çeşitli suçlamaların muhatabı haline getirilerek susturulmaktadır. Medyanın hür olmadığı yerde eşit rekabet şartlarının oluşması da mümkün değildir. Nitekim iktidara geniş yer ayıran medya muhalefeti görmezden gelmekte, vatandaşın tek taraflı propagandaya maruz kalarak demokrasiye darbe yapılmasına göz yummaktadır. Yargının ise iktidar üzerinde hiç bir denetim yetkisi yoktur. Tam tersine adaleti iktidara hizmet etmeye özgüllemiş, tarafsızlık ve objektifliğini yitirmiştir. Bunun son ve en bariz örneği CB'nin Mansur Yavaş için söylediklerinden sonra yargının alelacele açtığı soruşturmadır. Emir komuta ile çalışan bir yargı adalete değil, güce hizmet eder, devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini yok ettiği için de nihai planda devleti tahrip........

© Habererk