We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hokkabazın çantasında tavşan çok

8 0 0
24.06.2021


Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana kurulu düzenin temsilcileri dâhilî ve haricî siyasetlerini meşru bir zemine oturtmakta ve küresel vicdanı ikna etmekte epey zorlanıyorlar. Oysa Soğuk Savaşın kendi şartları içerisinde bir mücadele algoritması ve meşruiyet zemini mevcuttu. Bu zemin Sovyetlerin askerî ve iktisadi gücünü ideolojisi ile birlikte kuşatmak üzerine kuruluydu.

Sovyet ideolojisinin baskıcı ve yayılmacı yapısı onun kuşatılması gereken bir tümör olduğuna dair meşru bir zeminin oluşmasına katkı sunmuştu.
Bu kuşatma askerî bir kuşatma ile birlikte iktisadi, kültürel ve kavramsal birçok hususu ihtiva etmekteydi. Bu dönem, George Orwell’in ‘1984’ ve ‘Hayvan Çiftliği’ romanlarından Hollywood mahreçli sayısız sinema eserine kadar tüm unsurların devrede olduğu bir dönem idi.

Kavramsallaştırma ve etiketleme konusunda mahir ve etkin olan Batı aklı ‘Demirperde’ ve ‘Soğuk Savaş’ gibi etiketler ile mücadeleyi daha başında kendi lehine çevirerek başlatmıştı. Berlin’deki duvarın ardında tutsak edilmiş insanlar yaşamaktaydı ve Batı bu zulümleri kavramsallaştırma konusunda haksız da değildi…

Soğuk Savaşın sona ermesi ile beraber tarihin sonunun geldiğine, liberal düzenin artık rakibinin kalmadığına ve tüm dünyanın ABD orijinli bu yeni dünyayı hasretle ve özlemle kucaklayacağına inananlar artık kalemlerini bu duruma güzellemeler yaparak oynatmaktaydı.
Ama olmadı…
Meğerse gelinen nokta tarih denilen sonsuz ummanda bir katreden........

© Haber7


Get it on Google Play