We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YSK teminatı

4 0 0
10.04.2019


Şu sorunun cevabı yoktur. Böyle olduğu için de gün 24 saat kendinde hak gören herkes YSK’nın icra etmekte olduğu seçim ve denetim hakkında yazıp-konuşmaktadır.
İşaret ettiğimiz soru şudur:
-Devam etmekte olan davalar hakkında mahkemeleri zan veya tesir altında bırakacak, yönlendirecek her türlü faaliyet yasak olduğuna göre YSK bu korumadan niçin mahrumdur?
Bu soruyu sorarken; seçimler hakkında konuşma, yazma ve değerlendirme yapma ile verilmiş kararları tahlil ve tenkit etmeyi ayrı tutuyoruz. Kastettiğimiz; YSK’yı yönlendirme, zan ve töhmet altında bırakma davranışlarıyla ölçüsüz, endazesiz konuşma ve ithamlardır.
Temas ettiğimiz mahrumiyet, öncelikle YSK mevzuatından kaynaklanmaktadır. Birinci sebep bahsettiğimiz hususların mevzuata derc edilmemiş olmasıdır. İkinci ve asıl sebepse ismidir. YSK, “Yüksek Seçim Kurulu” demektir. 16 Şubat 1950’de kurulan bu teşkilat, bir mahkeme olduğu hâlde ona “kurul” adı verilmiş ve maksat ve manayı ifadeden uzak bu yanlış isim, sonraki bütün meclis ve iktidarlar boyunca da öylece süregelmiştir. Mahkeme, hâkim savcı, avukat ve diğer unsurlardan meydana gelen adli müessesenin adıdır. ”Kurul” kelimesi, mahkeme değil hey’et mukabilidir. Bu yanlışlık sebebiyle geçmiş seçimlerde hayli tartışmalar yaşandı, bugün de yaşanıyor, hata tashih edilmezse yarın da yaşanmaya devam edilecektir. YSK, kanun değişikliğiyle YSM-“Yüksek Seçim Mahkemesi” yapıldığında ismindeki “mahkeme” kelimesinden dolayı görmeye devam ettiği işlerine karışılamayacağına dair mevzuatına ayrıca menedici kayıt düşmeye de gerek kalmaz.
Devlet hayatındaki iyilik ve........

© Haber7