We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TOPRAĞINI KAYBETMEK İSTEMİYORSAN ORMANLARA SAHİP ÇIK

1 0 0
05.08.2021

TOPRAĞINI KAYBETMEK İSTEMİYORSAN ORMANLARA SAHİP ÇIK

Belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, flora, mikroorganizmalar ve hayvani canlılar topluluğunun tamamını içeren, topraklı alanda genellikle doğal yollardan oluşmuş kara ekosistemine orman denir. Ormanı meydana getiren varlıkların tamamı uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için olması gereken bir şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak pek mümkün değildir. Hatta imkansız desek yanlış olmaz. Ormanlar aynı zamanda topluma ve insanlığa çeşitli faydalar sağlayan bir servettir.
Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz ormanlarımızı ne kadar çok iyi korur ve sayılarını arttırırsak hem insanlığa hem de dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş oluruz. Dünyamızın neredeyse % 32’si ormanlarla kaplıdır. Dünya da bulunan orman arazisi yaklaşık olarak 4.126.000.000 hektar olup, bunun da 3.792.176.000 hektarında orman bulunmaktadır. Ülkemizde ise toplam orman alanı yaklaşık 20.199.296 hektardır. Ormanlarımızı, ülkemizin genel yüzölçümüne oranladığımızda topraklarımızın % 26,12’sine tekabül etmektedir. Bu oranla, kişi başına düşen orman alanımız 0,44 hektar civarındadır.
Ormanların hem dünyamıza hem de insanlığa maddi ve manevi birçok faydaları vardır. Ormanların en önemli ana faydası bugün çeşitli iş kollarında ve sanayide ürettiğimiz birçok ürünün hammaddesi olması yönündedir. Hammadde olarak odunu ve ağacı kullanan sektörler her geçen gün artmaktadır. Yine ormanlarda belirli yaşını doldurarak kesilen ağaçlar günümüzde teknolojinin gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına rağmen yakacak maddesi olarak hala bazı bölgelerde tüketilmektedir. Yine ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi bazı endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir. Bu anlamda ülkemizde bulunan reçine, sığla yağı, palamut, mazı, defne yaprağı, çamfıstığı, sumak, kestane, ıhlamur çiçeği, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb. gibi orman tali ürünleri olarak sayabileceğimiz ürünlerdir.
Bu maddi faydalarının yanı sıra ormanlar, bulundukları bölgenin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play