We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Namaz -VI-

2 0 0
31.07.2021

Namaz -VI-

Var mısınız konunun daha iyi anlaşılması ve kavranması açısından namaza farklı bir pencereden bakmaya?

Namazı biz insanlar için çıkış kapısı kılan Yüce Allah'a hamd-u senalar olsun. O anlatmasaydı bilemezdik. O bildirmeseydi farkına varamazdık. Bildirmek O'ndan, bilmek, kavramak ve uygulamak bizden.

Burada tebve suresinin üç farklı ayetini anlamaya çalışacağız. Öğreneceğimiz ilk ayette Yüce Allah müşriklerden bahsederken şöyle buyurmaktadır: "Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Tevbe/5) buyurmaktadır. Diğer bir ayette de: "Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız." (Tevbe/11) buyurmaktadır.

Bu ayetler sayesinde müşriklerin Müslümanlarla din kardeşi sayılabilmesinin en önemli göstergesini öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz bize acıdı ve bu duruma açıklık getirdi. Yoksa kafamıza göre bir durum değerlendirmesi yapardık. Belki de yanlışa tevessül eder, yoldan da çıkardık.

Bu ayete dikkatlice odaklandığımız vakit tevbe ettikten sonra Müşriklerin ifa etmeleri gereken ilk ibadetin namaz olduğuna şahit oluyoruz. Unutmayınız ki! "Tevbe ettim." diyen bir müşrikten beklenen ilk davranış değişikliği namaz olduğunu görüyoruz. Tevbe ettiğini söyleyerek Müslüman olan bir insanın söyleminin doğruluğunun en güzel ispatı namazdır.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hilafetinin ilk yıllarında dinden dönen insanlarla yapılan ridde savaşlarının dayanağının bu ayet olduğunu gelen rivayetlerden anlıyoruz. Şöyle ki; Hz. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.v)’in vefatından sonra, farz zekat vermeyi reddetmiş olsalar bile namaz kılmalarından dolayı İslam'ı reddetmiş sayılmayacaklarını........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play