We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Evirmek Çevirmek

2 0 1
25.09.2021

Evirmek Çevirmek
Her işi evirip çevirerek mecrasından uzaklaştırmada üstümüze yoktur.
Günlük meselelerimizin tamamını mecrasından uzaklaştırmak, bağlamından koparmak, kökünden söküp atmak hususunda üstümüze olmadığı gibi iman konusunu da evirip çevirmekte ve bağlamından koparmakta üstümüze yoktur. Dini konuları evirip çevirerek mecrasından uzaklaştırmanın birer fecaat olduğunu zikretmeden geçmek de bir fecaat olurdu.
Hesabımıza gelen gelmeyen hemen her şeyi evirip çeviriyoruz, hatta kıvırıyoruz bir çok noktada. Bu uğurda sündürmediğimiz bir ayetler kalmıştı bir de hadisler. Onları da ilahlaşma duygusuna kurban ettiğimize şahit olmak derinden yaralıyor yüreğimi.
Bizim toplumumuzda yaşayan bireyler hiçbir zaman dine göre bir bakış açısı, dine göre bir düşünce biçimi, dine göre bir yaşam şekli ve dine göre bir sosyal yapı oluşturmadılar. Her geçen gün böyle bir mücadeleden, böyle bir kaygıdan uzaklaştıkları gibi şimdilik böyle bir düşünceye de sahip değiller.
Normal şartlarda Müslümanların hayatlarını sevk ve idare eden değer yargılarının neredeyse tamamının toplumun değer yargılarıyla çatışması, zıt düşmesi ve onları yok sayması pek düşünülemez. Ama toplum Avrupai tarzda modernleştikçe, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için çaba sarf ettikçe ve ulusallaştıkça değer yargıları da İslam’dan uzaklaştı. Bellekler bu konuda adeta sıfırlandı.
Bu arada modernleşen ve ulusallaşan toplumun değer yargılarının tamamını dini değerlerden uzak kaldığına da şahit olmaktayız. Sembolik olarak sürdürülen birkaç konu (ibadet) hariç. Birinci önceliği modernleşme ve ulusallaşma olan toplum başka bir şey göremez, duyamaz ve hissedemez oldu.
Halbuki toplumun değer yargıları dinin öngörüleriyle yoğrulması ve şekillenmesi gerektiği gibi kişilerin de değer yargıları dine göre........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play