We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Son Pişmanlık Fayda Eder

2 0 0
17.06.2021

Son Pişmanlık Fayda Eder

Büyük mutasavvıf Atâullah Iskenderi hz.'nin Hikemi Ataiyye eserinde 136. Hikmet: "Ey mürid, sen Cenab-ı Hakk'ın hilmine isyan ettiğin vakitten ziyade, itaat ettiğin zamanda muhtaçsın."
Kastamonulu Seyid Hafız Ahmed Mahir Efendi'nin şerhinde bu hikmet:
Cenab-ı Hakk'a mâsiyet (haddi aşma, isyan, günahlara dalma) vaktinden ziyade taat (Allah'ın cc emirlerini yerine getirme) vaktindeki ihtiyacın sebebi; taat edenlerin ibadetleri sebebiyle nefsini görmek, ucba düşmek (kendini beğenmek), büyüklenmek, başkasını hor görmek gibi cezalandırmayı gerektirecek duygulara kapılmalarıdır. Bu hallerde yapılan ibadetler mâsiyete dönüşür.
Mâsiyet ehli yani günahkârlar, isyanları yüzünden korkuya kapılır. Miskinliğe, zillete düşer ve Hakk'a dönerler. Pişmanlıkları gibi kurtarıcı haller ise işledikleri günahların af ve mağfiret edilmesine sebep olur.
Allahu Teala hüzünlü kullarına Rahmet nazarıyla bakar, hüzün kalbin anahtarıdır. Günah işleyen bir kul ızdırap içinde Ya Rabbi Ya Rabbi diyerek inledikçe, af ve hilm isteyip, mahçup gözü yaşlı ibadetlerine devam ettikçe, kendinde yokluk görerek Allah'a cc. yaklaşır. Ama itaat eden çoğu kere bundan gafil olur ve ameline güvenir. Oysa ibadetlerde de Onun af ve hilmini gözetmek gerekir. Çünkü yaptığımız hiç bir amel Rabbimize layık, tam ve kusursuz değildir.
Namazların peşinden istiğfarda........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play