We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NEBEVİ TIP: ZEMZEM

1 0 0
26.08.2021

NEBEVİ TIP: ZEMZEM
İslâm tıbbının temeli olan Rasulullah (s.a.v)’in tıpla ilgili açıklamaları Nebevi Tıp olarak adlandırılır. Bir önceki yazımızda Nebevi Tıp’da hadislerin bir kısmını paylaşmıştık. Allah Rasulü (s.a.v), hastalıklarda tedavinin gerekli olduğunu, her hastalığın şifasının bulunduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini ümmetine öğretmiştir. Hatta koruyucu hekimliği ciddi manada ilk defa Rasulullah (s.a.v) gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir.
Zemzem ile ilgili de birçok hadisi şerif mevcuttur: “Zemzem mübarektir, yemekliktir ve hastalıklara şifadır.” (Ramuz, 143/6) “Zemzem, her derde devadır.” (Ramuz, 368/6)
“Zemzem suyu ne için içilirse onun içindir. Eğer onu şifa dileyerek içersen, Allah sana şifa verir. Eğer onu sığınarak içersen, Allah seni sığındırır. Eğer onu susuzluğunu kesmek için içersen, onu keser” (Ramuz, 368/5)

Hz. Ömer ve Abdullah b. Mübârek (r.a), “kıyamette susuzluk çekmemek” için zemzemi içmiş, İbn Abbas (r.a): “yararlı ilim, bol rızık ve her türlü hastalığa şifa elde edebilmek” için duada bulunmuştur. İbn Kayyim el-Cevziyye de zemzem suyunu şifa niyetiyle içtiğini, çok hayret verici şeylerle karşılaştığını, pek çok hastalıktan şifa bulduğunu ve Allah’ın izniyle iyileştiğini söyler. Zeynüddin el-Irâkî ise zemzemi bir şeye nail olmak için içtiğini ve dileğinin yerine geldiğini belirtir.
İbn Abbas’tan (r.a) gelen bir rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı zemzemdir. Bunda........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play