We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kahtani kimdir? Ne zaman zuhur edecek?

1 0 0
21.09.2021

Manası itibariyle, "yokluktan", "yokluk diyarından" anlamına da gelebilen "Kahtani" kelimesi, aynı zamanda Mehdinin zuhurundan sonra dünyada görülecek bolluk ve bereketi getirecek kişi olarak hadis kitaplarında yerini almıştır. Bu zatın Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan olma ihtimali ise meydana çıkan tarihi gelişmeler göz önüne alındığında oldukça yüksek olduğu görülecektir.

Buhari ve Müslim de "Imam", "Halife" ve "Kahtani" tabirleriyle âhir zamandaki bir kurtarıcıdan söz edilmektedir. Müslim'de Kahtani, denilen bir zattan bahsedilmekte, âhir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan"halife"den haber verilmektedir (Müslim, Fiten 67-69). Bunların dışında Kahtani’den önce gelecek Mehdi ile ilgili hadisler ise, Ebû Davud, Tirmizi, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbelin Müsnedi gibi hadis kaynaklarında geçmektedir.

Buhari’deki şu hadis-i şerif: ‘Kahtanlı bir adam çıkıp değneği (asası) ile insanları yönetmedikçe kıyamet kopmaz!’ şeklindedir. (Buharî, Menakıb 7; Müslüm, Fiten 60) Bu hadis-i şerifte Kahtani’nin üç mühim hususiyeti zikredilmiştir. Kaht yani kıtlık,ekonomik kriz ve kuraklık gibi olaylarla ortaya çıkacak olup iyi bir yönetici olarak bütün bu problemlerin üstesinden geleceği anlaşılmaktadır.

Günümüzdeki ve yakın geçmişteki olaylara dikkatli bir gözle baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir ekonomik krizler sonrasında iktidara gelmiş olduğu görülecektir. Bu dönemde ekonomik istikrar sağlanmış, borçlar ödenmiş, sosyal güvenlik yaygınlaşmış, fakir ve bakıma muhtaçlara yani toplumun ekonomik alt tabakasını oluşturanlara yardımlar artmıştır. Ülke çok büyük düşmanlıklara, darbelere ve kirli kumpaslara maruz kaldığı halde istikrar bozulmamakta her şey yolunda gitmektedir. Elbette mazlum ve fakir insanların özellikle de Suriyeli mültecilerin duaları onun başarısında yatan nedenlerden sayılabilir. Çünkü fakir ve muztar kalan kimsenin duası arşa dayanır ve geri çevrilmez…

Erdoğan’ın önce belediye başkanı olması ile İstanbul bir dünya başkenti olma yolunda büyük mesafeler kat etmiş başbakan olunca da ülke bolluğa ve refaha kavuşmuştur. İlginçtir Erdoğan’dan önceki dönemde susuzluk ve kuraklık yaygınlaşmış ve yağmur bombaları ile kuraklığı önleme çabaları görülüyordu. Yolsuzluk ve rüşvet alabildiğine yaygınlaşmıştı. Başkan olduktan sonra aynı zamanda iklim olarak bir kuraklık sona ermiş yolsuzluklar büyük ölçüde önlenmiştir.........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play