We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Önce Söz Vardı…

1 2 0
28.06.2021

‘Söz’le vücut bulmuştur cümle mevcûdât
‘Kün’ demese Hak olur muydu kâinât?

Diğer tüm kültürlerde ve inanışlarda olduğu gibi İslam kültüründe de ‘söz’ önemli bir yer tutar. Ona ayrı bir önem atfedilir. Çünkü bizim inancımızda ilk yaratılan sözdür. Mevcudat yukarıdaki dizelerde de bahsedildiği üzere ‘kün’ (ol) sözü ile birlikte varlık sahnesinde boy göstermiştir. Yuhanna İncili de bunu ispat edecek nitelikte bir cümle ile başlar; “Önce söz vardı…” Yani söz, mahlukatın var oluşundan bu yana özel ve neredeyse kutsal bir özellik taşımaktadır. Geçmişten bugüne insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin, en önemli ve onu üstün kılan melekenin “akıl” olduğu söylenir. Keza bu doğrudur da. Fakat tüm mahlukat ve insanın yaratılışında oynadığı önemli role ve sadece insana bahşedilmiş bir nimet oluşuna rağmen söz, akıl kadar popülerleşmemiş, zihinlerde daima hatırlanması gereken bir merhaleye dönüşememiştir. Dolayısıyla insanın günlük yaşantısında kolayca unutup göz ardı edeceği bir hal almıştır.

Buna rağmen eskilerden bu yana........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play