We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

UBMK 2021’İN ARDINDAN

1 1 5
20.09.2021

6. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK), 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, Ankara’da yapıldı. Bu yılki konferansın ana konusu “Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği” olarak belirlenmişti.

Prof. Dr. Eşref Adalı, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın verilen sertifikalarda imzalarının olması, bu hocalarımızın bu etkinlikte lokomotif rol üstlendiklerini gösteriyordu. Elbette ki bu tür etkinliklerde bir de işin görünmeyen, yani mutfağında görev üstlenen onlarca öğrenci ve diğer paydaşları bulunmaktadır. Kimlerin emekleri geçtiyse, hepsini candan kutlamak gerekir, çünkü pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, karma dediğimiz yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere başarılı bir konferans atmosferi yaşadık.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu toplantıları, eskiden beri süregelen bir faaliyet olup, bu yıl (2021) 35. Kurul toplantısı gerçekleşmiştir. Amacı, Türkiye’deki Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin sorunlarını tartışarak görüşler sunmak, müfredatlarını güncelleme ve bölümleri gelişen teknolojiye uygun hale getirme bağlamında öneriler hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, bu bölümler arasında koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmalarını teşvik etmek ve benzeri amaçlarla çalışmalar yapmaktır.

Her ne kadar başlangıçtaki adı Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Kurulu (BMBB) olarak verilmiş ise de, bu alanda farklı isimlerle sonradan kurulan bilişim bölümlerini de içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Veri Mühendisliği ve ileri de gene bilişim alanını ilgilendirecek yeni isimlerle kurulacak bölümlerin başkanlarını da kapsamına almaktadır.

Diğer önemli bir husus da daha önceden yukarıda adı geçen bölümlerde başkanlık yapmış olan öğretim üyeleri, bölüm başkanlığı görevleri bitmiş olsa bile, gene bu kurulun doğal üyeleri olarak toplantılara davet edilmeleridir.

2012 yılında İzmir’de Yaşar Üniversitesinde yapılan toplantıya ben ilk defa Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak katılmıştım. 2013 yılında ise toplantıya katılmak için Amerika’dan Azerbaycan........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play