We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MEMUR AKADEMİSYENLERİZ BİZ

2 1 0
15.06.2021

Platon’un Atina yakınlarındaki Akademos adlı bahçesinde kurduğu Akademia adlı okulu akademi kelimesinin kökeni olarak bilinir. Günümüzde akademi kelimesinin karşılığı olarak üniversite (evrenkent) kelimesi kullanılmaktadır ve tam açılımı “bilimin merkezinde konumlanan ve buradan bilginin üretilerek yayıldığı araştırma ve eğitim kurumu” şeklindedir. Üniversiteler kuruldukları ilk yıllardan itibaren içerisinde bulundukları toplumun yapısı ile beraber değişime uğramışlardır. Hatta üniversitelerin bölüm adları, ders müfredatları içerik olarak aynı olsa bile coğrafyadan coğrafyaya büyük değişiklik göstermesi coğrafyadan coğrafyaya değişen toplum yapısıyla ilişkilidir.

Üniversitelerin gelişimi üzerine yapılan son dönem araştırmalarından birinde Türkiye’de bulunan üniversitelerin neoliberal politikaların etkisiyle piyasa odaklı bir yöne evrildiği öne sürülmüştür. Yani değişen ekonomik ve siyasi şartların öğretim elemanlarının çalışma koşullarında, yükselme-atama ve çalışma ücretleri üzerinde yansımaları olduğu iddia edilmiştir. İddiaya göre çalışma ücretlerinin düşüklüğünün araştırma, akademik etkinliklere katılma ve iş doyumu üzerinde olumsuz etkileri görülürken, siyasi meselelerin de atama yükseltilme süreçlerinde etkin olduğu görülmüştür. Her iki........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play