We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SIRADAN OLMAYAN İNSANLAR

3 0 0
09.06.2021

İnsan;

Zaman zaman söyler dururuz insanın yaratılmışlar içerisinde Eşrefül Mahlukat, yani en değerli bir varlık olduğunu. Hatta bu konuda farklı görüş ileri sürenleri duyar ve yazılmışları da okuruz.

Yukarıda insan için ortaya koyduğumuz ve koyulan düşünceleri söyler, söylenenleri duyar ve yazılanları okuruz okumasına da yine de insanı tam anlamıyla bilmez ve anlamayız.

İnsan; farklılık arz eder.

Her insan bir değildir ne fiziken, ne aklen, ne fikren ve ne de düşünce ve duygu noktasında bir değil, hiçbir zaman hiçbir şekilde de bir olmayacak ve olamayacaktır.

İnsan için farklılık arz eder dedik hem de çok yönlü farklılık. Sıradan insan ve insanlar birde sıradan olmayan insan ve insanlar gibi..

Kimi insan ve insanlar, ruh dünyası zengin olmasına rağmen her geçen gün kendini yenileyerek zenginleştirme çabası içerisinde olur ve bunu yaratılışının ana teması sevgiyle bütünleştirerek mensubu olduğu topluma, millete, ailesine yararlı olmaya, insanların huzur ve refahının yanında bağımsızlığı için üretici olup fikir üreterek varlıklarının devamiyetine çalışıp gayret sarf eder. Milletinin varlığı için her türlü mücadelede bulunarak birden fazla alanda deha olduklarını ve sıradan birileri olmadıklarını, ender görülen insan ve insanlar olduklarını kanıtlarlar merhum Fatih Sultan Mehmet Han-Mustafa Kemal Atatürk-Mehmet Akif Ersoy ve gibi daha nice değerli şahsiyetler.

Kimi insan ve insanlar da bu duygu ve düşünce doğrultusunun tam tersi bir yaşam sürer, ekmek yediği toprağa, yani vatana, vatanın mensubu millete ve kendini Hak’ ka, hakikate ve insanlık onuruna yaraşır hizmette bulunmuş, daha kendileri yokken var olacakların bağımsızlığı ve huzurlu yaşamaları için büyük mücadeleler vermiş değerli şahsiyet ve şahsiyetlere çamurlu ağızlarıyla salyalar akıtarak laf yetiştirme, ekmek yediği tekneye yani vatana ve millete hem lafla ve hem de fiili olarak ihanet etme çaba ve gayreti içinde olup sıradan insanlar olduklarını göstermekteler yıllardır ülkeyi kan gölüne çeviren dış güçlerin uşakları bebek katili Pkk-Dhkpc-Feto ve gibi dışa bağımlı daha nice hain örgüt mensupları…

Değerli insan veya sıradan olmayan insan ile değersiz veya değersizliğini bir şekilde kamufle etmiş, mızrak çuvala sığmaz misali değersizliği sonradan bir şekilde sırıtarak ortaya çıkan ve ne olduğu anlaşılan sıradan insan müsfettesi bir olur mu?

Elbette ki bir olmaz.

Bir olur diyenler var ise eğer bilsinler ki onlarda sıradan insanlardır ve onların varlıklarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Ne yazık ki; toplum ve millet olarak genel anlamda olmasa bile birçoğu değersiz olanlara değer vererek hak etmediği değeri atfedip onları değerli kılmaya çalışır.

Bu olay ve yaşam tarzı tam anlamıyla haksızlık, gerçek manada adam gibi adam olanlara, insan gibi insan olanlara haksızlıktır.

Adam olmayan ile adam olanı aynı kefeye koymak haksızlığın danıskası yani en büyüğü. Bu da gerçek anlamda insan olanların insana bakış açısını, hizmet aşkı ve üretim şevkini kırmaya bir sebeptir.

O nedenle; adam olanla adam olmayanı, insan olanla insan olmayanı, vatana ve millete yürekten sevdalı olanlar ile kin ve nefretini içinden içinden yaşayarak fırsatını buldukça hizmeti tartışılmaz ehil ve değerli insanlara, şahsiyetlere çamurlu ve salyalı ağızlarıyla laf atarak kusan, fiziki olarak insan görünümlü ancak ruh olarak iki ayaklı hayvan misali insan veya insanlar hiç mi hiç aynı kefeye koyulup bir tutulmamalı ve değerli olanlara haksızlık yapılmamalıdır.

Tıpkı; yeni bir çağ açıp köhnemiş bir çağı kapatarak ecdadı Osman Bey’in düşünü gemileri karadan yürüterek gerçekleştiren, deha insan merhum Fatih Sultan Mehmet Han- millet olarak, oluşturulan her türlü engele ve ortaya atılan fitne ateşine rağmen asırlardır tüm unsurlarıyla bir bütün halinde kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti olarak büyük bedeller ödediğimiz kurtuluş savaşının mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu, askeri deha, fikir üreticisi, vatan ve millet sevgi ve sevdası tartışılmaz, bağımsızlık aşığı değerli insan ve değerli şahsiyet merhum Mustafa Kemal Atatürk ile milletinin acısını yüreğinde derin hissetmesiyle milletin tüm özelliklerini ifade eden ve aynı zamanda teselli ve uyarıcı niteliği bulunan, milletin onuruna işaret eden bir şiiri kaleme alıp karşılığında teklif edilen parasal meblağı çok yoksul olmasına rağmen........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play