Birinci yargı paketi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmişti.

Üç yıl içerisinde tam 7 paket hazırlayıp yürürlüğe koyuldu.

Gelinen noktada yıllardır hukuk alanın da yapılan değişiklikler ve yargı paketleri yeterli olmadığı için yeni yargı paketinin çalışmalarına başlanıldı.

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak.

Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar pek çok alanda önemli değişiklik yapılacak.

Yeni yargı paketi 65 maddeden oluşan paketin 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yargı düzenlemesi taslağı içerisinde denetimli serbestlik, hakaret suçuna ön ödeme, bekarlık soyadına vize, meslekte 20 yıl kıdeme sahip hukukçulara sınavsız arabuluculuk imkanı, uzlaşma görüşmelerinde değişiklik, noterlere yeşil pasaport verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

8. yargı paketi taslağında yer alan değişiklikler özetle şöyle:

* Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak.

Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak.

Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak.

Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

* Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı.

Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak.

Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

* Kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.

* Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

* Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

* Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

* İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

* Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

* Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

* Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.

Komisyon tazminatla ilgili verilen kararlara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek. Mahkeme itirazı kabul ederse ‘kesin karar’ olarak verecek.

Ayrıca, makul sürede yargılanmanın ihlal edildiği iddiasıyla yapılan, AYM’de derdest olan bireysel başvuruyla mahkemenin ‘incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği’ gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurularla ilgili de bu komisyona müracaat edilebilecek.

*İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

*Her yıl mart ayında yapılan noter ücretleri düzenlemesi ocak ayına alınacak. Araç alım satımlarda alınan ücretin yüzde 10'u Türkiye Noterler Birliği'ne verilecek. Noterliklerde yapılan işlemlere kredi kartıyla ödeme imkanı sağlanacak. Görev süresi boyunca noterlere yeşil pasaport verilecek.

*Birden fazla baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneği oranı yeniden belirlenecek.

*Bu düzenlemeler kabul edilip yürürlüğe girerse; 01.04.2024 tarihinde ve sonrasında verilen infaz hakimliği kararlarını kapsayacaktır.

Çok kısa sürede 8. yargı paketinin yürürlüğe gireceğinde göz önüne alındığında bu konuda sorulacak çok soru olduğu açık. Bu soruları sormayı ve cevaplarını bulmayı sizlere bırakıyorum.

Sizler yargı paketleri içinde her daim olan Ceza İnfaz Yasasın daki değişiklikler ile ilgili bir sorum olacak?

Şu andaki fotoğrafa baktığımız da yapılan değişiklikler çözüm olmuş mu?

Varın cevabını siz bulun.

Saygılarımla...

QOSHE - 8.YARGI PAKETİ... - Av. Aziz Dinç
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

8.YARGI PAKETİ...

11 0
17.12.2023

Birinci yargı paketi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmişti.

Üç yıl içerisinde tam 7 paket hazırlayıp yürürlüğe koyuldu.

Gelinen noktada yıllardır hukuk alanın da yapılan değişiklikler ve yargı paketleri yeterli olmadığı için yeni yargı paketinin çalışmalarına başlanıldı.

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak.

Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar pek çok alanda önemli değişiklik yapılacak.

Yeni yargı paketi 65 maddeden oluşan paketin 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yargı düzenlemesi taslağı içerisinde denetimli serbestlik, hakaret suçuna ön ödeme, bekarlık soyadına vize, meslekte 20 yıl kıdeme sahip hukukçulara sınavsız arabuluculuk imkanı, uzlaşma görüşmelerinde değişiklik, noterlere yeşil pasaport verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

8. yargı paketi taslağında yer alan değişiklikler özetle şöyle:

* Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak.

Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak.

Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak.

Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

*........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play