We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sanandaji: Kommunernas dolda skulder hotar välfärden

2 293 4423
10.10.2018

Göteborgs stad har en tudelad ekonomi. Å ena sidan har Västra Götaland med sin fordonsindustri stärkt sin roll som ett ledande industricentra och är idag det enskilt största lokomotivet som drar fram Sveriges export. Förra året hade länet med cirka 1,7 miljoner invånare en export omfattande 271 miljarder kronor, mer än den samlade exporten i länder som Egypten, med en befolkning på nära 100 miljoner, eller Pakistan – som har nära 200 miljoner invånare.

Samtidigt som hjulen snurrar i det privata näringslivet har den offentliga sektorn i Göteborgs stad betydande problem, med en budget som nätt och jämnt går ihop under högkonjunktur. En rapport från förra året visade att Göteborg har betydande strukturella underskott och framöver kan tvingas höja kommunalskatten med tre–fem kronor eller genomföra kraftiga nedskärningar.

Enligt Kommuninvest har Göteborg den enskilt största totala låneskulden av landets samtliga kommuner – även om andra kommuner hade högre skulder per invånare.

Göteborg har också enligt Skandia över tio miljarder kronor i pensionsskulder.........

© Göteborgs-Posten