We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye’nin bekâ meselesi

3 0 0
11.03.2019

Bekâ meselesinin farklı açılardan ele alınması elbette çok önemlidir. Zira kavram sadece millî varlığımıza yönelik doğrudan tehditlerle sınırlandırılamaz. Özellikle yakın coğrafyamızı büyük bir yıkıma doğru sürükleyen fiilî gelişmeleri bekâ meselesine dâhil etmek zorundayız. Doğrudan tehdit, coğrafyamızı yıkıma sürükleyen gelişmeler ve küresel ölçekte yeni emperyalist arayışların neden olduğu büyük mücadeleler, bekâ meselesinin anlaşılması açısından önem arz eder. Bu kavram günlük kısır yaklaşımlara kurban edilemez.
Muhafazakâr muhaliflerin de dâhil olduğu, farklı siyasî geleneğe yaslanan çevreler Türkiye’nin ve elbette İslam dünyasının yaşamakta olduğu sorunları kendi bünyesinde taşıdığı zaaflarla açıklamaya çalışıyor. Bu genel yaklaşımı bekâ meselesine de teşmil ederek küresel ölçekte yaşanan sorunları görmezden geliyorlar veya anlamın çarpıtılması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunu kavrayışsızlıkla izah etmek safdillik olur. FETÖ’nün anlaşılması konusunda sorunlu bir bakışa sahip olduğunu gözlemlediğimiz kişi ve gruplar ile bir örtüşmeden bahsedebiliriz.

Millî varlığımıza yönelik tehditler, yakın coğrafyamızı yıkıma sürükleyen müdahaleler ve küresel ölçekte yaşanan büyük emperyalist savaş, Türk düşünce hayatını ciddî bir değişime zorlayacak. Yıllarca Türk düşünce hayatı, yok sayma ve görünmez kılmayı bir alışkanlık hâline getirmişti. Bunda ideolojik yanılsamaların önemli bir rolü vardı. Fakat doksanlardan itibaren düşünce hayatımız; yok sayma, bulanıklaştırma, dine boyama, görünmez kılmanın şah örneklerini yaşadı. Bunda da FETÖ eksenli muhafazakâr düşüncenin hâkimiyeti büyük bir pay sahibidir. Bahsettiğimiz dönemlerde bilginin yeniden üretilmesinde merkezî bir role sahip........

© Gerçek Hayat