We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyük şair, inanmış adam

8 0 0
31.12.2018

1914-1918 arasında yaşadıklarımız ve elbette kaybettiklerimiz uzun bir zaman zihin dünyamızı şekillendirdi. Bugün hâlâ büyük bir devleti kaybetmenin sebep olduğu sarsıntılardan doğan fikirlerle hareket edenlerin sayısı oldukça fazladır. Bunun belli ölçülerde sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. 93 Harbi’ni de aynı çerçevede düşünmek gerekir. Her iki büyük savaş toplumsal hafızada derin izler bırakmıştır.
Elbette düşünce dünyamızı sadece büyük kayıplara yol açan savaşlar belirlememiştir. Belki de bu büyük savaşlarda yaşadığımız mağlubiyetler diğer alanlarda yaşadığımız gelişmelerin ürünüydü. Mehmet Akif, yaşadığı dönemin Müslüman dünyası ve elbette Osmanlı toplumu hakkında derin gözlemleri olan bir fikir adamıydı. Onun eserlerinde olumlu ve olumsuz gelişmeleri bulmak mümkündür. Çağının sosyal gerçekliği hakkında oldukça sahici gözlemleri vardır ve bunların çok önemli bir kısmı eleştirel bir dil ile kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Müslüman dünyanın Batı karşısındaki konumunu ve kendi içinde yaşadığı zaafları belirlemek istediğimizde muhakkak Akif’in eserlerine başvurmak zorundayız. Çünkü Akif, Müslüman Doğu’nun sosyal, siyasî ve zihnî birikimlerine sırtını dönmediği gibi onlara eleştirel bakabilmeyi de başarmış nadir kişilerden biridir.
Mehmet Akif gibi çağıyla hesaplaşma içinde olan fikir adamlarını tam olarak anlayabilmek için çağdaşlarıyla karşılaştırmak bize farklı imkânlar sunabilir. Özellikle aynı toplumsal, siyasî, kültürel özelliklere sahip ve etkileşim içindeki toplumların fikir adamlarıyla karşılaştırmak daha bereketli sonuçlar doğurabilir. Bu açıdan Kafkasya, Türkistan, Kazan ve Mısır gibi geleneksel kültür merkezlerinde yetişen fikir........

© Gerçek Hayat