We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kesintisiz bir süreç

3 0 0
04.03.2019

28 Şubat, Türkiye’yi dönüştüren en önemli siyasî, askerî ve hatta dinî müdahaledir. Post-modern darbenin kudretli generalleri, bin yıldan bahsettikleri hâlde çok kısa bir zaman içinde tasfiye olundular. Bu da kurumlarımızın çok katmanlı ve birbiri ile mücadele hâlinde olan karmaşık yapısına işaret eder. Dolayısıyla kolay analizlere izin vermez. Müdahaleyi yapanlarla kazananlar tamamen farklı unsurlardı. Görünürde askerî unsurlar vardı ve bunlar din temelli olarak tanımladıkları bir siyasî hareketi tasfiye etmek istiyordu. Ne var ki “din” temelli başka bir yapının Türkiye’ye hâkim olmasına imkân verdiler. 28 Şubat’ın post-modern darbe olarak tanımlanmasını bu şekilde de izah edebiliriz. Kudretli generallerin, görevlerini yaptıktan sonra tasfiye edilmesi, yaptıkları işi anlamamış olmalarındandır. Zira darbeyi yapanlar arasında kişisel olarak FETÖ elebaşına hizmet ettiğini fark edemeyenler de vardı.
FETÖ bir NATO yapılanmasıydı ve Türkiye’nin içeriden ele geçirilmesini sağlamak amacıyla yıllar içinde sürekli güçlendirilmişti. Karşısında durabilecek büyük küçük bütün unsurlar tasfiye edildi. Devlet içindeki NATO’cu yapılarla sivil alandaki uzantıları millî kanada karşı üstünlük kurmuştu. Aslında Türkiye’de yepyeni bir mücadele dönemi başlamıştı. Klasik sağ sol kutuplaşmasını bitiren de darbenin bu post-modern niteliğiydi. 20. yüzyılın ideolojik tarafları geçersiz hâle geldi. Biz bu durumu yani post-modern darbe ile şekillenen yeni taraflaşmayı en açık bir şekilde Gezi Parkı Kalkışması ve sonrasında gelişen olaylarda görecektik.
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde de bu post-modern nitelikle tekrar karşılaştık. Bu yönüyle 28 Şubat, 15 Temmuz 2016’ya kadar kesintisiz ve inişli çıkışlı bir süreç olarak devam etmiştir.
28 Şubat sürecini Türkiye ve İslam........

© Gerçek Hayat