We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Piyasa başarısızlığı ve otomobil piyasası

44 65 1
09.08.2022

Ekonomide piyasa başarısızlığı konusu yıllardan beri ince ayrıntısına kadar işlenen bir konu olmuştur. Konu olarak da kalmamış özel sektör ve kamu üretim gücünün olması gereken sürecine de ışık tutmuştur… Tutamaya devam etmektedir.

Konu 1991 yılında Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Ronald Coase’ın aldığı Ekonomi Nobeli ile daha da hızlı bir şekilde hayatımıza girmiştir. Ekonominin kurumsal yapısı ve işleyişi için işlem maliyetlerinin (transaction costs) ve mülkiyet haklarının (property rights) önemini keşfetmesi ve açıklığa kavuşturması nedeniyle verilen bu Nobel ödülü piyasa başarısızlığını dışsallıkların nasıl yarattığını ortaya koyuyordu.

Çok fazla ayrıntıya inmeden açıklayalım bunu…

Coase yaklaşımına göre piyasada bir takım başarısızlıklar yaşanabilir. Aslında bu sürekli hale de gelebilir. Bu durumda arz edilen ürün ile onun talep miktarı farklılaşır. Diğer bir ifadeyle, özel teşebbüs çoğu zaman genetik yapısı gereği, sosyal kapsamda istenen amaçlara ulaşmasını engelleyerek üretilmesi gereken ürün miktarından daha azının yüksek fiyattan piyasada yer bulmasına neden olmaktadır.

Kaynak (girdi) dağılımının en iyi bir şekilde yapıldığı varsayımı ile toplum, tüketmek ve üretmek istediği mal miktarının en uygun fiyatla birleşmesini bekler. Öte yandan, fiyat mekanizması ve kar güdüsü bu tür birleşmeye engel olarak bu beklentilerin önüne set çekebilmektedir. Bazı zamanlarda ise tam bir piyasa başarısızlığı şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Piyasa başarısızlığı geniş anlamıyla serbest piyasa ortamında kaynakların yanında mal ve hizmetlerin etkin olmayan bir şekilde dağılması sonucunda oluşan olumsuzlukları........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play