We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Milli eğitim sorunlarımızı ilk kez sistemli olarak ortaya koyan Ziya Gökalp...

4 0 0
23.07.2019

“Üniversite hocaları sınıflaması: 1. Maaş için çalışanlar 2. Şöhret için çalışanlar 3. Bilim için çalışanlar.”

“Öğretmenlerin kaymakam ve vali derecesine denk rütbeleri olmalıdır. Öğretmenler maaş ve sosyal statü itibariyle ne kadar yükselirse bilimin değeri de o kadar artar.”

1876-1924 yılları arasında yaşamış olan Ziya Gökalp Meşrutiyet’ten günümüze önemli etkiler yapmış bir eğitimcimizdir. Ülkemizin düşünce tarihine dair önemli kitapları olan Gökalp’i biz eğitim sınırları içinde ele almaya çalışacağız. Onun; “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, “Türk Töresi”, “Türk Medeniyet Tarihi ve Türkçülüğün Esasları” kitaplarında eğitime bakışını görmek mümkündür.

Diğer taraftan Ziya Gökalp’in eğitim anlayışını çözebilmek için onun felsefesini bilmek gerekir. Onun felsefesinin merkezi, onun teşkilatçı bir yapıya dayanmasıdır. Ama bu idealist bir teşkilatçılıktır. Kişinin cemiyet içerisinde yok olması, topluma kendini adaması tüm bireysel çabanın milli menfaatlere hizmet eder duruma gelmesi Gökalp'in felsefesinin özetidir(Kansu,2016). Bu felsefeye dayalı olarak Gökalp eğitim ve öğretimi ayırmış, öğretimi öğretici öğretim ve eğitici öğretim diye ayırmış ve........

© Gerçek Gündem