We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yargıda adli tatil yani çalışmaya ara verme başladı

4 0 0
21.07.2022

6100 sayılı Hukuk Muhakemelerı̇ Kanunu’nun 102, 103 ve 104’ncü maddelerinde düzenlenen adli tatil yani çalışmaya ara verme her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz Çarşamba günü başlayacak, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecektir. Yeni adli yıl ise her zaman olduğu gibi 1 Eylül Salı günü yeniden başlayacaktır. 20 gün devam edecek çalışmaya ara verme süresi boyunca; dava açma ve devam etmekte olan davalar ile ilgili diğer süreler konusunda adli tatil düzenlemeleri uygulamaları bu yazımızın konusu olacaktır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 102 maddesinde;

- Adli tatilin her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona ereceği,

- Yeni adli yılın 1 Eylül’de başlayacağı,

- Aynı Kanunun 204 maddesinde ise; ‘adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacağı,

- Aynı şekilde İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 8/3’nci maddesinde de; ‘’ Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacağı,

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıya alınan Kanuni düzenlemelere göre; vergi, idare, bölge idare ve Danıştay’da süreleri çalışmaya ara verme yani adli........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play