We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yapılandırma yasası ile yeniden değerleme geldi

1 1 208
18.08.2021

[email protected]

Tam mükellefiyete tabi yani ikametgahı, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için bir kez daha yeni yapılandırma yasası ile Vergi Usul Kanununun geçici 31’inci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenerek; işletmenin aktifinde yer alan, uzun süreden beri enflasyonist baskı ile kayıtlı değeri, cari değerlerinden düşük olan taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yeniden değerleme olanağı getirilmiştir.

Yeniden değerleme yapabilecek gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için defter tutma esasına göre yasal düzenleme bulunmaktadır. Yani bilanço esasına göre defter tutanlar yeniden değerleme yapabiliyor işletme esası ve serbest meslek ve zirai işletme esasına göre defter tutanlar bu yeniden değerleme yapamıyorlar. Buna göre;

Tam mükellefiyete tabi yani; Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre Türkiye’de yerleşen,

- bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2021 tarihi itibarıyla;

- Aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazları,

- Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini,

Yeniden değerleyebilecekler.

Yeniden değerleme düzenlemesinden bazı mükellefler yararlanamayacaklar. Bunları;

- Finans ve bankacılık sektörü,

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,

- Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play