We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vergi mahremiyeti ortak ve yöneticilere de uygulanacak

1 0 14
16.10.2021

Vergi mahremiyeti, vergi mükelleflerini kendi iş ve işlemlerinde görev alan memur ve hizmetlileri ile vergi işlemlerini yürüten kamu görevlilerinin öğrendikleri bilgileri mükellef aleyhine kullanmalarını yasaklayan ve yaptırımlara bağlayan bir hukuki düzenlemedir. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nun 5 ve 362’nci maddeleri İle Türk Ceza Kanunu’nun 239’ncu maddesinde düzenlenmiştir. Yeni yasal düzenleme ile mahremiyet kapsamı aşağıda açıklanacağı üzere daha da genişletmektedir.

MEVCUT DÜZENLEME

Vergi Usul Kanunu’nun 5’nci maddesinde vergi mahremiyeti; görevleri dolayısıyla, mükelleflerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine yönelik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine yani yararına kullanamazlar.

Yasada bunlar;

Şeklinde sayılmışlardır. Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. Serbest Muhasebecı̇ Malı̇ Müşavı̇rlı̇k ve Yemı̇nlı̇ Malı̇ Müşavı̇rlı̇k Kanunu’na göre tasdik ve inceleme yetkisi bulunan yeminli mali müşavirler de mahremiyet yasakları kapsamındadır.

VERGİ MAHREMİYETİ SAYILMAYAN HALLER

Zaman içinde çeşitli yasal düzenlemelerle vergi mahremiyetini ihlal etmeyen bazı düzenlemeler de yapılmıştır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir ve sermaye şirketi kurumların beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play