We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muhasebe emekçileri mali tatilde

9 2 4
02.07.2022

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında 5604 sayılı Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması bu yıl da 1 Temmuz Cuma günü başladı. 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir. Mali Tatil 2007 yılından beri 01 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır.

5604 SAYILI Mali Tatil Kanunu'nda 2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle süreler;

- Son günü mali tatile rastlayan ve mali tadil süresi içinde olan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı,

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği,

Şeklinde düzenlenmişti.

Dikkat edilirse 7 günlük süre kanuni ve idari sürelerle ilgilidir. 5 günlük süre ise mali tatil süresinin bitim tarihinden sonrası için düzenlenmiş bir ek süredir. İlk bakışta 7 gün ile 5 gün süreleri duraksamaya ve yanlış anlamalara neden olmaktadır.

Mali Tatilin uygulandığı 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında henüz bitmeyen bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 (Yedi gün) uzar. Bu kapsamda olan süreler şunlardır:

- Beyana dayanan tarhiyatlarda, beyanname verme süresinin mali tatil süresi içinde olması süre uzatma sebebidir. Doğaldır ki mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de olanaklıdır.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup, vadesi mali tatile rastlayan vergi ve cezaları ile gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatil kapsamında 7 gün uzar.

- Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunmadan yükümlülerin mali tatil sürelerini beklemeden istemde bulunabileceği gibi mali tatilin sona erdiği 7 gün içinde de........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play