We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Konut KDV'sinde fıkradaki gibi bir iyi bir kötü haber

19 0 0
23.05.2022

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkilerin bir kısmı da daha önce Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Bakanlar Kurulu kaldırıldığı için bu yetkiler Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Buna dayanarak 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni düzenlemeler yapıldı. Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasında çok önemli değişiklikler yapıldı.

1984 yılında 3030 sayılı Kanunla getirilen Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2004 yılına kadar yalnızca il merkezi ve merkeze bağlı ilçelerde uygulanmaktaydı. 2004 yılından itibaren Melih Gökçek yasası olarak bilinen 5216 sayılı Kanun ile il merkezi, bağlı ilçe, bucak, köy, mezra ve yaylaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Amaç kırsal kesim oylarının AKP’ye aktarılmasıydı. Öyle de oldu. Birçok il Büyükşehir Belediyesini AKP kazandı.

Bu Yasa düzenlemesi ile emlak vergisi, gelir vergisi ile katma değer vergisinin bazı hükümleri bu yerlerde de uygulanmaya başlandı. 2013 yılından önce Büyükşehir Belediyesi uygulanan yerlerde semt, cadde, sokak bazında tespit edilen arsa metre kareye göre oran uygulaması bulunmamaktaydı.

2013 yılından itibaren uygulanan birim metrekareye göre oran tespiti uygulaması ve izlenmesi son derece karışık, kendi içinde bir sürü anlaşmazlık ve uyuşmazlık taşımaktaydı. Arsa metrekare değerlerine mahalle, cadde ve sokak itibariyle, inşaat sınıfına ve yapılan özelliğine göre yapılan........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play