We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KDV’de isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması geldi

10 1 9
19.05.2022

Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği 1985 yılından değiştirile değiştirile tanınamaz hale geldi. Vergi vermemek, fazla vergi iadesi almak için gerçeğe aykırı yani naylon fatura kullanımı Kanun sistematiğini de mantığını da bozdu. Tevkifat düzenlemesi de buradan çıktı. Maliye, vergi alacağını emniyet altına almak, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmak için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9/1’nci maddesinde düzenleme yaptı. Şimdiye kadar olan tevkifat düzenlemeleri tam ya da kısmı şeklindeyken bu kez de isteğe bağlı tam tevkifat getirildi. Uygulamaya 1 Mayıs 2022 tarihinde başlandı. Bakalım bu düzenleme vergi iade işlemleri sırasında yaşanan sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge kullanımını ne kadar önleyecek. Yaşayıp göreceğiz.

Mal ve hizmet satan, alıcıya düzenlediği faturada gösterilen katma değer vergisini almayacak, alıcı da satıcıya ödemediği katma değer vergisini düzenleyeceği 2’no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir.

Mal ve hizmet satan kendisine ödenmeyen bu vergiyi usulüne uygun olarak vereceği 1’no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde gösterecektir. Alıcı faturada yazılı katma değer vergisini 2’no.lu Katma Değer Beyannamsi ile beyan ederek bağlı olduğu vergi dairesine ödediği için alıcı da satıcı da vergi Hazine’ye intikal ettiridiği için sorumlu olmayacaklar.

Bunun için, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin C/2.1.6.2. müteselsil sorumluluk bölümünde; “Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar.” denilmektedir.

Tebliğde yapılan açıklamaya göre; isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanılabilmesi için, mal ve hizmet satan ile alan arasında yazılı bir sözleşme düzenlenecektir. Düzenlenen sözleşmenin süresi 1 yıl olacaktır. 1 yıl........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play