We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kamu borçlarının yapılandırmasının genel kapsamı

1 0 0
15.06.2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun yani yeni kamu alacaklarını yapılandırma 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili 1 seri Numaralı Genel Tebliğ de 14 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vergi idaresi de gerekli alt yapı hazırlıkları yaptı ve ekranlarını mükelleflere açtı. Bu yazımızda genel bir değerlendirme yaparak ileriki yazılarımızla değişen konularına göre gerekli açıklamalarımızı sürdüreceğiz.

Yasal düzenleme ile kesinleşmiş kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.
- Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE yani Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılarak hesaplanan yeni borcun ödenmesi,

- Vergi aslına bağlı cezaların yani vergi ziyaı cezalarının tamamen silinmesi,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının P’sinin silinmesi,

- Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

- Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

- Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play