We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ekonomi ile ilgili kanun değişikliğinde halka yarayan bir şey yok...

47 0 0
22.07.2019

AKP milletvekilleri tarafından TBMM’ne sunulan Torba Kanun Teklifi Genel Kurulda da kabul edilerek kanunlaştı. Düzenleme ile; ağırlıklı olarak vergi, gümrük, enerji, sosyal güvenlik, Merkez Bankası ve banka kredilerinin düzenlenmesi, yurt dışında çıkış harcı, kaçakçılıkla mücadele, sermaye piyasası ve elektrik piyasası mevzuatı ve bazı diğer kanunlarda değişikliler yapılmaktadır.

GELİR VERGİSİNDE DE “HASILAT ESASLI VERGİLEME” UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Daha önce katma değer vergisi mükellefleri için yasalaşan “hasılat esaslı vergileme” bu kez de gelir vergisi mükellefleri için de getirildi. Bu düzenleme küçük ölçekli mükelleflere uygulanacak bir düzenlemedir. Bu hükümden faydalanacak gelir ve katma değer vergisi mükellefleri, hasılatları üzerinden belirlenen oran üzerinden bir vergi ödeyecekler.

Buna göre, ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanlar, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerden elde ettikleri gayri safî hasılatlarının belirli bir oranını bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak beyan edebileceklerdir.

Böylece;

Ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile,

Mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden,

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının belirli bir oranını bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alabilmeleri sağlanmaktadır. Hasılatlarından giderlerini düşmeleri söz konusu olmayacağından belge toplama zorunlulukları da olmayacaktır.

Bu uygulama ile 1950 yılından beri devam eden beyan sistemi ve ‘’kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma, belge düzenini yerleştirme’’ çabalarına darbe vuran bir uygulama sürecini başlatacaktır. Bir zamanlar memura, işçiye, esnafa fatura ve fiş toplatıp, ‘’kayıtlı ekonomiye geçiş mücadelesi veren’’ Maliye bu düzenleme ile bu 1950, 1970 ve 1980 öncesi ‘’götürü vergileme’’ uyguylamasına dönmektedir.

ELEKTİRİK MOTORLU OTOMOBİLE VERGİ DESTEĞİ

Kanun teklifinin madde gerekçesinde; Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi için düzenleme yapılmaktadır.

Bütün dünyanın........

© Gerçek Gündem