We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Askerlik borçlanması vergi matrahından düşer mi?

2 1 0
23.08.2019

Bazı yurttaşlarımız askere gitmeden bazı özel ve kamu işyerlerinden çalışırken askere gitmekteydiler. Askerlikleri bitince de askerlik süresince geçen zamanın primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanarak bu süreleri askerliğe saymaktadırlar. Bu ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergi matrahından gider olarak indirilir mi? Bu yazımızda konuyu yorumlayacağız.

Bir yurttaşımız Gelir İdaresine Başkanlığı’na verdiği özelge talep formunda;

- 2002 yılından itibaren A…Firmasında çalıştığını askerlik nedeniyle ayrılıp askere gittiğini,
- Askerlik süresince ödenmeyen prim ve aidat ödemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği borçlanarak 2013 yılında toptan ödeyerek emekli olduğunu,

- Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam ettiğini,

Belirtilerek, 2013 yılında yaptığı söz konusu prim ödemelerini, 2018 yılı gelirlerinden talep tarihinden itibaren gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapılamayacağı hususunda görüşü istemiştir.

Konu ile ilgili Vergi Hukuku ilgili mevzuat hükümleri kısaca aşağıdaki gibidir:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde; ‘’ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 63 ncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde ise; ‘’Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı’’ hükme bağlanmıştır.
Ayrıca konuyu açıklayan........

© Gerçek Gündem