We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

2021 yılı mali tatili bayramla birleşiyor

1 0 0
10.07.2021

Mali Tatil 2007 yılından beri 01 Temmuz- 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır. İki yıldan beri covit-19 koşullarında yapılmaktadır. Elden ele geçen onlarca evrakla temas eden meslek mensubu ve maliye elemanı bu hastalığa yakalandı, bazıları da öldü. Ölenlere buradan rahmet diliyoruz. Bu yıl bir de vergi yapılandırması geldi. Anlaşılan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler bu yılda mali tatil yapamayacak. Bayram tatili ile birleşen Mali Tatil dinlenmeleri için bir vesile olacak mı?

7 GÜN 5 GÜN AYRIMI

Mali Tatil Kanunu'nda 2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler yapıldı. Buna göre yeni düzenleme ile süreler aşağıdaki gibi yeniden oluştu.

- Son günü mali tatile rastlayan ve mali tadil süresi içinde olan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı,

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği,

Şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Dikkat edilirse 7 günlük süre kanuni ve idari sürelerle ilgilidir. 5 günlük süre ise mali tatil süresinin bitim tarihinden sonra için düzenlenmiş bir ek süredir. İlk bakışta 7 gün ile 5 gün süreleri duraksamaya ve yanlış anlamalara neden olmaktadır.

SON GÜNÜ MALİ TATİLE RASTLAYAN SÜRELER,

Mali Tatilin uygulandığı 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında henüz bitmeyen bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 (Yedi gün) uzamaktadır. Bu kapsamında olan süreler şunlardır:

- Beyana dayanan tarhiyatlarda, beyanname verme süresinin mali tatil süresi içinde olması süre uzatma sebebi olmaktadır. Doğaldır ki mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de olanaklıdır.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup, vadesi mali tatile rastlayan vergi ve cezaları ile gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatil kapsamında 7 gün........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play