We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Siyasetçi–seçmen diyaloğu

5 1 0
04.07.2022

Siyasilerin söylemlerine karşın, seçmenlerin çeşitli medya aracılığı ile yansıttıklarının kamuoyu görüntüleri ve belirli aralıklarla yapılan siyasi tercihler kümesi siyasetçi ile seçmenin diyaloglarını oluşturur. Burjuva demokratik toplumlarında söz konusu diyalogda taraflar oldukça özgür ve eşite yakın haklara sahip gibi görülerek, karşılıklı güç dengesinin kurulduğu sonucuna ulaşılır. Diğer bir deyişle, başta adalet sistemi olmak üzere, yüksek eğitim kurumlarının ve medyanın özgür olduğu ve siyasi kadronun anayasalarda belirlenmiş yasa ve kurallara uygun davrandığı koşullarda tarafların dengeli olduğu ve makul bir siyasetçi-seçmen diyaloğunun kurulabildiği düşünülür. Bunun adına da burjuva demokrasisi denir. Bunların olmadığı durumlarda ise halk ile devlet eşit durumda değildir, despotik bir ilişki söz konusudur. Ancak, buraya biraz dikkat etmeliyi; acaba burada despotlaşan gerçekten devlet midir, yoksa şekilsel olarak devlet aygıtının despotlaşma görüntüsü arkasında başka bir doku mu vardır?

Hatırlanacağı üzere, özelleştirme furyasının başlatıldığı dönemlerde geliştirilen siyasi gerekçelerden biri de kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi yoluyla devletin aşırı gücünün törpülenerek, özel kesim ve halk karşısında devleti eşit düzeye getirmek idi. Böyle bir gerekçe, seçmen ile siyasi otorite arasında dengeli ilişki kurma mantığına dayandırıldığı sürece kabul edilebilir, ancak gerçek durum bu olmadığı gibi, gerçek gerekçe de bu değildi. Özelleştirmelerde örtülü gerekçe, yeni kaynak ve piyasa oluşturarak sermayeyi halk ve devlet karşısında güçlü kılmaktı. Bu süreç devleti sermayenin etkisi altına alarak halka karşı konumlandırıyordu. Kısacası devlet zayıflatılınca, halk sermaye ile karşı karşıya kalıyordu. Nitekim, kaldı da! Bugünkü ani ve hızlı çöküş, asgarî ücretin acıklı durumu böylesi hakimiyetin göstergeleridir.

Görülüyor ki, seçmen – siyasetçi diyaloğu sermaye, hatta dış güçler devreye alınmadan irdelenemez. Bunun anlamı şudur ki, burjuva demokrasisinin örtülü amacı, sermayenin ve/veya emperyalistin emrindeki siyasete halkın göstermelik oylarıyla meşruiyet kazandırılmasıdır.........

© Gazete Manifesto


Get it on Google Play